Uppfattningar om arbetslösa i konversationer på nätet behöver uppdateras

En gemensam undersökning av YTK och DrAI visade att det finns många ogrundade negativa uppfattningar om arbetslösa i Twitter-konversationer. Vi arbetar målmedvetet för att ändra attityderna.

Helsingin Sanomat skrev om vår undersökning den 3 april, där vi kartlade attityderna till arbetslöshet bland de finländska användarna av Twitter.

Undersökningen genomfördes tillsammans med forskningsföretaget DrAI som gör analys som baseras på artificiell intelligens, och för undersökningen analyserades tiotusentals finländska Twittermeddelanden under åren 2006–2021. Undersökningen visade att nästan varannan Twitteranvändare ansåg att arbetslösheten var de arbetslösas eget fel.

"Jag måste säga att resultaten var en besvikelse för oss. De arbetslösa utpekas fortfarande i många konversationer på nätet med negativa ord som lat och förlorare. Samtidigt ser vi i vårt dagliga arbete hur aktiva och kompetenta de som söker arbete är. Det finns ett väldigt stort behov av att ändra uppfattningarna”, säger Ilona Kangas, chef för kundrelationer och kommunikation vid YTK.

Coronakrisen har påmint oss om att nästan vem som helst kan bli arbetslös utan egen skuld. Målet för YTK är att de arbetslösa ses som värdefulla medlemmar i samhället: inte som de andra, utan som en av oss. I år kommer vi därför att aktivt diskutera hur vi kan uppdatera attityderna till arbetslöshet.

Du kan läsa undersökningsmaterialet här.