Vad gör vi för att få mindre rusning

Det kom in över 10 gånger mera ansökningar om dagpenning i april än för ett år sedan. Den största förändringen skedde så snabbt att handläggningstiderna har blivit längre trots all framförhållning. Också arbetslagstiftningen ändrades, för att man skulle få permitteringarna att gå igenom. Lagändringarna var bra, men de förkortade vår tid för att förbereda oss på coronakrisens konsekvenser.

Vi började förbereda oss på stora antal ansökningar vid månadsskiftet februari-mars. Vi har sex taktiker, med vilka vi har besvarat den ökande arbetsmängden:

  1. Vi har anställt över ett hundra nya arbetstagare
    Den mest betydande åtgärden i behandlingen av ansökningar har varit att fördubbla antalet personal och att orientera de nya arbetstagarna i arbetet på distans. I normala förhållanden tar arbetsorienteringen 6 månader – nu har vi fått den koncentrerad till ungefär en månad. De nya arbetstagarna kommer småningom upp i fulla varv och samtidigt börjar det också bli tid för arbetsorienterarna att återgå till behandlingen av ansökningarna.
  2. Vi har utvecklat den elektroniska kommunikationen 
    Den andra stora förändringen har varit en ny version av OmaYTK som försnabbar behandlingen. I den kan du själv i inkomstregistret hämta inkomstuppgifterna för ansökan och komplettera dem. Genom att utnyttja automatiken blir behandlingen avsevärt snabbare, då största delen av uppgifterna finns färdigt.
  3. Vi har utvecklat nya verktyg. Vi berättar mera om det, när tjänsten är färdig att användas.

  4. Vi har omfattande övergått till distansarbete för att förhindra insjuknande och för att garantera vår handlingsförmåga.

  5. Vi har utökat kommunikationen med klienterna

  6. Vi har påverkat lagstiftningen.

Farten för oss accelererar och ljus kan redan skönjas

Med dessa åtgärder har vi hittills behandlat tre gånger flera ansökningar än normalt. Situationen är det oaktat tråkig för de medlemmar som ännu väntar på sina pengar. Den mammututveckling som nu gjorts kommer ändå i framtiden att synas i form av en bättre betjäning och effektivitet, när åtgärderna börjar bita för fullt.

Det är ännu en anhopning, men vi förutspå att köerna börjar bli kortare under några av de följande veckorna. Vår kundbetjäning har redan klarat av det värsta. Som värst var ni tvungna att vänta över två veckor för svar på era meddelanden. Mu kan vi svara redan inom ett par dagar.

 

Vi behandlar varje dag cirka 2 500 ansökningar. Vid samma tid kommer det hela tiden in mera nya ansökningar och det finns ännu tidigare ansökningar som är obehandlade. Vi behandlar dem i den ordning de kommit in och enligt typen av ansökningar. I detta nu har det kommit in en stor topp av ansökningar i slutet av april som nu är under behandling och köns längd växer i takt med det ännu en tid. Vi bedömer att kön som längst kommer att vara cirka 45 dagar.

Vi är medvetna om vår otillräcklighet och vi är ledsna för att våra medlemmar nu måste vänta på sina dagpenningar.

Vi agerar inom lagens ram

Den största farthindret under våren har varit de talrika lagändringarna. De i sig goda ändringarna krävde dock en utveckling av systemen, utbildning av de anställda och rådgivning åt klienterna. Den tid som gick åt med detta, var bort från behandlingen av ansökningarna. Vi hoppas i själva verket att situationen nu stabiliseras och då kan vi koncentrera oss på att betala ut dagpenningarna.

Vi bryr oss

Vi har fått mycket positiv och sporrande respons såväl på våra medlemsenkäter om kundbetjäningen som på sociala medier, stort tack för det! Under våren har vi informerat aktivt och öppet om aktuella frågor – även om de svåra, för största delen av responsen har upplevt det som positivt och nyttigt.

Vi förstår också att det är irriterande att vänta på dagpenningarna och att det tar på nerverna – även vi här bakom skärmarna och programmen är människor och vi vet att räkningarna ska betalas och familjen få mat. Enligt vår medlemsenkät är situationen för största delen till all lycka ännu överkomlig. Vi tackar alla för tålmodigheten. Låt oss ta alla lagliga medel i bruk för att kväsa coronaeländet – tillsammans klarar vi av det!