Vad har YTK redan gjort för att ta hand om den stora mängden ansökningar?

Sanna Alamäki, verkställande direktör

Coronaepidemin håller på att leda till masspermitteringar. På en månad får YTK in arbete för två år. Vad har vi gjort för att våra permitterade medlemmar ska få sina förmåner i tid?

Förra hösten kunde vi inte ens föreställa oss att det om fyra månader skulle komma en pandemi som tjugodubblar ansökningsmängden i Finlands arbetslöshetsersättningssystem. Med YTK:s mängder innebär det cirka 100 000 ansökningar på kort tid.

I slutet av februari började vi förbereda oss för det som skulle komma. I mars skickade vi ut en enkät till våra medlemmar, som gjorde det klart för oss att det på grund av epidemins spridning och regeringens åtgärder skulle komma ett exceptionellt antal permitteringar och ansökningar. Vi upprepade undersökningen i slutet av mars och utsikterna har bara försämrats.

Den första chocken var en prövning för oss alla, men vi kastade varken in handduken eller sjönk ner i obefogade förhoppningar. Vi förstod från första början att situationen krävde daglig och systematisk handling.

Sedan dess har vi arbetat hårt sju dagar i veckan och ibland dygnet runt. Hittills har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Rekryterat fler medarbetare
 • Utbildat personalen
 • Gått igenom hanteringsprocesserna och gjort dem mer flexibla
 • Förändrat den interna organisationen av arbetet
 • Utvecklat hanteringsverktygen
 • Utökat uppdaterad kommunikation med medlemmar, samarbetspartner och beslutsfattare
 • Hjälpt till med lagstiftningsarbetet
 • Försatt nästan alla medarbetare i omfattande distansarbete
 • Genomfört åtgärder för att se till att personalen orkar
 • Använt myndigheternas anvisningar för att förhindra spridning av sjukdomen i alla sammanhang
 • Genomfört tekniska tester
 • Ökat telefon- och datasystemens kapacitet

Och hur blir det om kapaciteten inte räcker?

Trots alla dessa åtgärder är vi oroade över att denna helt exceptionella situation inte kan hanteras genom det system för arbetslöshetsersättning som föreskrivs i den finländska lagstiftningen. Denna situation ligger i linje med debatten om sjukvårdens bärförmåga. Skillnaden är att arbetslöshetens stigande kurva inte kan jämnas ut.

Vid sidan av våra egna åtgärder har vi därför under hela krisen signalerat starkt till beslutsfattare och tjänstemän att det behövs helt nya lösningar för denna exceptionella situation.

Vi ger inte upp

Vi är bekymrade över hur våra medlemmar ska klara sig igenom detta. Samtidigt är vi oroade över alla de hundratusentals permitterade vars försörjning är i fara eftersom det finländska socialförsäkringssystemet inte fungerar i den exceptionella situationen.

På YTK har vi lyckligtvis en god anda och attityd. Vi får också kontinuerligt uppmuntrande feedback från våra medlemmar. Vi kommer inte att ge upp, utan gör allt för att hantera alla ansökningar och sätta fart på pengarna inom en rimlig tid.