En kvinna och en man tittar på en dator.

Vad hjälper dig att komma vidare i ditt jobbsökande? Vi frågade, ni berättade

Kompetens, utbildning, lång arbetslivserfarenhet eller ung ålder? I vår medlemspuls i oktober frågade vi vilka saker som ökar era chanser att lyckas på ett nytt jobb och fick mer än 16 000 svar. Yrkesstatus och utbildning påverkar hur ni ser på att få ett nytt jobb.

Det största inflytandet på att hitta ett nytt jobb är, enligt de svarande, deras egen aktivitet. Detta nämndes av så många som 47% av de svarande. I undersökningen ombads respondenterna att välja upp till tre faktorer som bidrar till att de hittar ett nytt jobb. 

Kompetens och utbildning var jämnt fördelade, med 40% av de svarande som valde det ena eller det andra. Arbetslivserfarenhet inom samma område (32 %) och personliga relationer (30 %) ansågs också vara viktiga för att hjälpa människor att hitta ett nytt jobb.

Chefer betonar personliga relationer, medarbetarnas utbildning och arbetslivserfarenhet

Skillnader framkom när svaren granskades utifrån respondentens yrkesstatus. Anställda respondenter betonade vikten av utbildning och en lång arbetshistoria, medan entreprenörer och chefer betonade vikten av personliga relationer.  

Social kompetens lyftes fram av chefer och entreprenörer som en egenskap som hjälper dem att hitta ett nytt jobb. Färdigheter var ett populärt svar i alla grupper, men betonades särskilt av dem som arbetar som specialister. 

"Personer i ledande ställning hittar ofta nya jobb genom sina personliga nätverk, så det är förståeligt att de betonade dem i sina svar. För yrkesverksamma är personliga färdigheter å andra sidan ofta kärnan i deras yrkesidentitet, och för anställda är betoningen på utbildningens kvalificerande roll förståelig", säger YTK:s kommunikationschef Lauri Hannus

Kunskap är viktigt, ungdom är det inte

Ju högre utbildning den svarande hade, desto större vikt lade han eller hon i genomsnitt vid färdigheter, personliga relationer och arbetslivserfarenhet inom samma område. De som kom in på arbetsmarknaden med en grundskolebakgrund ansåg att en lång arbetslivserfarenhet var en viktig faktor för att hitta ett nytt jobb. 

Ungdom sågs inte som ett viktigt kriterium för att få ett nytt jobb. Det valdes av endast 10 % av de svarande. 

"Personliga färdigheter, utbildning och aktivitet lyfts fram i alla svaren. Så våra medlemmar tror att fokus på dessa är mer sannolikt att öppna dörrarna till ett nytt jobb, oavsett det ekonomiska klimatet", säger Lauri Hannus. 

I oktober genomförde vi vår medlemspulsundersökning om aktuella frågor som rör arbetslivet och ekonomin, och vi fick mer än 16 000 svar - tack till var och en av er! Mer information om resultaten av medlemspulsen kommer att finnas tillgänglig på YTK:s kanaler inom en snar framtid.