Vad i fråga om veckosluten?

Många har funderat på vad man ska sätta ut i ansökan för veckoslutet. Om man är permitterad, kan det kännas främmande att anteckna ett veckoslut som permitterad eller arbetslös. Vad ska man sätta ut där?

Utkomstskyddet för arbetslösa har mycket, som är komplicerat, och därför behöver vi en utredning för de enskilda dagarna. Det är till exempel inte helt uteslutet, att det kan bli arbetstimmar under veckoslutet.

En onödig byråkrati är dock onödig. Därför frågar vi i ansökan om utredning för de enskilda dagarna endast, om du uppger något sådant för vilket vi behöver en utredning för enskild dag. Om du alltså uppger att du under hela ansökningsperioden har varit permitterad, frågar vi inte om mer exakta uppgifter för den saken.

På basis av din anmälan frågar vi om utredning för enskilda dagar i vissa situationer. Då låter ansökan dig göra  val skilt för sig för varje dag, utifrån vilket vi kan bedöma, hur din situation påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Valen i ansökan är: I arbete, Permitterad, Arbetslös, i utbildning, i TE-service, Borta från TE-service, Sjuk, På ledighet.

I valet I arbete uppger du de arbetstimmar som du utfört och på de andra punkterna klickar du endast rutan för val av rätt alternativ. En del av valen utesluter inte varandra, det vill säga du kan för en dag göra flera val.

Vad ska jag alltså anteckna i ansökan för ett veckoslut? Det är enkelt. Om du har haft arbeten uppger du arbetstimamrnarna. Om du inte har haft arbete, välj ”permitterad” eller ”arbetslös”.

[edit]
Ej arbeten
Arbeten
Helt och hållet permitterad
Permitterad
I arbete (+arbetstimamrna)
Partiellt permitterad
Permitterad
I arbete (+arbetstimmarna)
Arbetslös
Arbetslös
I arbete (+arbetstimmarna)
Deltidsarbete
Arbetslös
I arbete (+arbetstimmarna)