Vad ska jag gör om jag är arbetslös när jag insjuknar?

Världshälsoorganisationen WHO har förklarat corona -epidemin som en pandemi. Den framskridande pandemin har gett de sakkunniga anledning att antaga att många av oss ännu kommer att insjukna i en sjukdom som orsakas av coronaviruset. Insjuknandet kan påverka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

  1. Om du är arbetslös, är utgångspunkten den att en pandemi som orsakas av coronaviruset inte förändrar din situation med hänsyn till utkomstskyddet för arbetslösa. Fortsätt med jobbsökandet normalt och skicka dina ansökningar om dagpenning liksom tidigare.
  2. Om du mottar inkomstrelaterad dagpenning och insjuknar fortsätt att ansöka om dagpenning normalt. Ett kortvarigt insjuknande inverkar inte på din rätt att få arbetslöshetsersättning.
  3. Om din sjukdom varar över 10 dagar, anteckna för kännedom i din ansökan om dagpenning att du har varit sjuk och ansök om sjukdagpenning hos Fpa.
  4. Om ditt insjuknande är så allvarligt att du blir intagen på sjukhus eller i någon annan anstaltsvård, så uppge också detta i ansökan. Då du befinner dig i institutionsvård står du inte till arbetsmarknadens förfogande enligt lag. Under en sådan tid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.