Vanliga frågor om medlemsavgiftsfakturan

Vi har skickat medlemsavgiftsfakturorna för 2022. Här har vi samlat ihop svar på de vanligaste frågorna.

Vi skickade årets medlemsavgiftsfakturor 3.1.2022. Beroende på faktureringssättet har du fått fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Om du har postens OmaPosti-tjänst och du har valt YTK som avsändare av elektroniska brev och fakturor har du fått dina medlemsavgiftsfakturor till OmaPosti.

När är förfallodagen?

Förfallodagen för fakturorna infaller 20.1–4.2.2022, och varierar enligt födelsemånad. Förfallodagen anges på fakturan. Du kan också kontrollera fakturans uppgifter från OmaYTK.

Kan förfallodagen skjutas upp?

Om du ansöker om dagpenning är det inte möjligt att skjuta upp förfallodagen. Den förfallna medlemsavgiften dras då direkt av dagpenningen.

Om du inte ansöker om dagpenning, kan du skjuta upp förfallodagen för din medlemsavgift eller betala den i delar. Medlemsavgiften ska dock vara betald i sin helhet senast 30.4.2022. Vid delbetalning av medlemsavgiften ska du använda originalfakturans referensnummer för alla betalningar.

Uppskjutning av förfallodagen eller delbetalning hindrar oss inte från att skicka betalningspåminnelser. Du kommer alltid att få betalningspåminnelser från oss om fakturan inte har betalats på förfallodagen.

Kan jag få befrielse från medlemsavgiften?

Ditt medlemskap är endast giltigt när du betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften ska alltså betalas även som arbetslös och är lika stor för alla våra medlemmar oavsett situation.

Medlemskapet bör även bibehållas under familjeledighet, sjukledighet, studier och militärtjänstgöring. Om du avslutar ditt medlemskap förlorar du ditt intjänade arbetsvillkor och rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

Hur mycket är medlemsavgiften?

Medlemsavgiften för 2022 är 115 euro.

Vår medlemsavgift är bunden till medlemstiden. Om du blir medlem mitt under året betalar du medlemsavgiften endast för resten av året. Du kan kontrollera den i medlemsavgiftsräknaren på vår webbplats.

Medlemsavgiften för 2021 var 119 euro.

Varför är det totala beloppet på min medlemsavgiftsfaktura 0 euro?

Beloppet på hela årets medlemsavgiftsfaktura är inte 115 euro om du året innan har betalat mer än medlemsavgiftens värde. Vi kompenserar medlemsavgifter som betalats i överskott direkt på fakturan. Om du till exempel betalade dubbel medlemsavgift förra året, blir det ingen avgift kvar för i år efter kompensationen.

När får jag en faktura om jag har anslutit mig under året?

Om du blir medlem under året skickar vi fakturan per post cirka en vecka efter anslutningen. Medlemsavgiftsfakturor för hela kalenderåret skickas i januari och förfallodagarna infaller i år 20.1–4.2.2022.  Medlemsavgiften betalas alltså vanligtvis en gång per år.

Du kan hitta information om din medlemsavgift i OmaYTK.

Hur beställer jag en e-faktura?

Du kan beställa en e-faktura i din nätbank eller ett e-fakturaförslag i OmaYTK.

Om du gör en beställning i nätbanken ska du välja Yleinen työttömyyskassa YTK som avsändare av fakturan. För att göra en beställning behöver du ditt medlemsnummer hos arbetslöshetskassan och referensnumret på din senaste faktura. Du kan kontrollera denna information på OmaYTK.

Du kan beställa ett e-fakturaförslag på OmaYTKs framsida i medlemsavgiftssektionen.

Efter beställning av förslaget får du ett e-fakturaförslag i din nätbank som du måste godkänna inom 30 dagar. När förslaget har godkänts får vi en e-fakturafullmakt från banken och betalningssättet blir e-faktura. Om du inte godkänner förslaget inom 30 dagar kommer förslaget att annulleras och e-fakturan träder inte i kraft.

Vad händer om min medlemsavgift inte betalas?

Vi skickar dig en påminnelse om förfallen faktura först per e-post och sedan per post. Du kan betala en förfallen medlemsavgift med antingen original- eller påminnelsefakturans referensnummer.

Om du har fått förhandsbesked om uteslutande är det bra att betala din utestående medlemsavgift omgående så att ditt medlemskap fortsätter oavbrutet.

Om du redan har fått beslutet om uteslutande, men ändå vill fortsätta ditt medlemskap, kontakta oss omedelbart per e-post på adressen [email protected]