Vår webbplats utvecklas

88 % av besökarna på vår webbservice berättar att de funnit informationen synnerligen eller rätt lätt och allt som allt är responsen på våra webbsajter ytterst postitiv. Det oaktat finns det alltid objekt på vår webbplats, som kan och bör utvecklas.

Utfrån er respons och användartest har vi igen  gjort större och mindre förbättringar. Den mest betydande ändringen är att förbättra tillgängligheten. På vår webbplats har man  nu tagit hänsyn till bl.a. kontrastfrågor och företagit tekniska förbättringar där, så att webbbplatsen är så lätt som möjligt att använda med olika slags hjälpmedel. 

Utvecklingsarbetet fortgår och vi tar även med glädje emot all respons!