YTK logo

Vårt nya namn är YTK arbetslöshetskassa

Den allmänna arbetslöshetskassan YTK heter i fortsättningen YTK Arbetslöshetskassa. Fredagen den 7 oktober godkände YTK:s årsmöte i Loimaa bytet av namn på arbetslöshetskassan och Finansinspektionen har fastställt namnet.

Förändringen drivs av en vilja att ge kunderna mer distinkta tjänster, bland vilka var och en kan välja vad den behöver.

“Med namnbytet vill vi skapa en tydligare bild av vad YTK ger sina medlemmar, vad de olika aktörerna som börjar på YTK erbjuder och var man kan få vilken service. YTK Arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterat utkomstskydd vid arbetslöshet eller alterneringsledighet samt rörlighetsunderstöd. YTK Arbetsliv (tidigare YTK-Föreningen rf) erbjuder andra tjänster som behövs i arbetslivet, såsom juridisk rådgivning, juristhjälp med anställningsproblem samt sysselsättningstjänster," säger Auli Hänninen, verkställande direktör för YTK Arbetslöshetskassa.

Medlemskap i YTK Arbetsliv förutsätter medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa, med undantag för heltidsstuderande som endast kan bli studerandemedlemmar i YTK Arbetsliv. Omkring 510 000 personer hör till YTK Arbetslöshetskassa och av dessa hör omkring 245 000 också till YTK Arbetsliv.

Ändringen påverkar inte YTK Arbetslöshetskassas verksamhet, ledning eller tjänster.

Även YTK Arbetsliv rf:s (tidigare YTK-Föreningen rf) verksamhet fortsätter som förut.

YTK Arbetslöshetskassas stadgar finns här