Vi är redan över 440 000!

YTK har redan 500 000 medlemmar (uppdaterad 13.4.2021)

Härliga lyckönskningar för oss alla som hör till ytk! Tillväxten som fortgått oavbrutet redan i nästan 30 år har inte avtagit heller detta år. Under år 2019 anslöt sig nästan 60 000 nya medlemmar till vår skara. Ni är välkomna såväl de nya som de som redan en längre tid vandrat med oss på vägen!

Kassans medlem 440 000 i ordningen mottogs i det elektroniska registret i början av december. I genomsnitt ansluter sig över 5000 medlemmar varje månad. I år har det anslutit sig cirka 57 000.

Varför intresserar YTK, verkställande direktör Sanna Alamäki?

-Jag vill tro att en central faktor till att vi lyckats finns hos vår personal. Hos oss arbetar en fantastisk grupp på 140 personer, som varje dag ser det som en hjärtesak att bry sig om exempelvis våra medlemmars bekymmer och problem. De utgör en trygghet, som var och en behöver i arbetslivets svängar. Den uppmätta kundtillfredsställelsen och den starka medlemsökningen visar att man känner detta som att någon bryr sig och uttryckligen av den här anledningen gillar människorna oss och rekommenderar oss vidare. Vi känner glädje och tacksamhet över det förtroende som klienterna visat oss!

Hurdana är de medlemmar som anslutit sig i år?

- Löntagare av alla de slag runt om i Finland, kvinnor och män. Fyra av fem nya medlemmar kommer från ett ställe utanför kassafältet, dvs. de har inte uppgett ett tidigare medlemskap i en annan arbetslöshetskassa. De är i huvudsak unga vuxna, som pendlar i arbetslivets svängar nästan av naturen.

Ska vi ställa till med en fest?

- Vi firar även den här etappen i arbetets tecken. Vi arbetar som bäst med flera projekt, med vilkas hjälp vi i fortsättningen kan få de inkomstrelaterade dagpenningarna in på vår arbetslösa medlems konto ännu snabbare, minska byråkratin vid förmånsbehandlingen, informera och kommunicera obehindrat i olika servicekanaler samt betjäna ännu bättre än förut inom medlemsservicen. Dessa och tiotals andra projekt kan vi föra ut, till glädje för våra medlemmar ännu bättre mera professionellt och snabbare, ju flera medlemmar vi har.  Medlemsökningen kommer alltså direkt till nytta för våra medlemmar.”

verkställande direktör
Sanna Alamäki