Vi beklagar de långa handläggningstiderna

Början av året är en bråd tid inom utkomstskyddet för arbetslösa. Antalet ansökningar är som högst i januari-februari och särskilt mycket av de första ansökningarna. Samtidigt kommer de nya skattekorten och fakturorna för medlemsavgiften går ut från oss.

Vi sköter anhopningen genom att prioritera behandlingen av ansökningarna. Vi ser till att alla möjliga av arbetstagarna behandlar ansökningar. Vi strävar efter att antalet meddelanden och samtal som kommer till kundbetjäningen vägleds genom en täckande rådgivning. Till detta hör exempelvis telefoninformationen, framlyfta webbsidor, trimmade chatbottar samt  nyhetsbreven.

Trots åtgärderna har behandlingstiderna varit längre än vad vi eftersträvar. Vi anser att du ska få de inkomstrelaterade dagpenningarna så snabbt och flexibelt som möjligt. Det samma gäller även kundbetjäningen.

Den grundläggande utmaningen inom utkomstskyddet för arbetslösa är det faktum att behandlingen av ansökningarna alltjämt är ett manuellt arbete. Datainnehållet i inkomstregistret räcker inte i sig till för att avgöra ärendena och å andra sidan finns det ännu inte en lagstiftning som gör det möjligt med en automatisering av beslutsfattandet.

I princip kunde rusningen i början av året lösas genom att anställa mera personal. I praktiken fungerar det ej, eftersom arbetsorienteringen tar flera månader. Efter anhopningstoppen i början av året jämnar läget ut sig, och det finns inte längre arbete för en stor hop. Antalet anställda, som lämpar sig för början av året, är alltså alltför stort för den övriga delen av året, och detta skulle kommer till synes i en hög medlemsavgift. I sista hand är början av året alltså en kompromiss mellan behandlingstiderna och medlemsavgiften.

Även om utmaningen är besvärlig att lösa, har vi inte alls gett upp. Vi utvecklar till exempel kontinuerligt olika slags lösningar till hjälp i brådskan, där vi kan utnyttja sådana som tidigare arbetat hos oss. Därtill utför vi långsiktigt utvecklingsarbete för att förbättra våra verktyg. Vårt mål är att dra nytta av datatekniska lösningar så långt som möjligt, så att vi allt snabbare kan svara på de växlande antalen ansökningar utan att de administrativa kostnaderna stiger.

Vi tackar alla våra medlemmar för årets början och tillönskar er soliga vinterdagar!