Vi förbereder oss att trygga vår verksamhet i en förvärrad coronasituation

YTK har beredskap för de konsekvenser som den allvarliga coronavirussituationen medför för personalen. De flesta i personalen bor utanför huvudstadsregionen och arbetet utförs i stor utsträckning på distans.

Man befarar att den nya coronavirusvarianten kommer att påverka de nationella organisationernas verksamhet. Man har därför med rätta uttryckt oro offentligt över konsekvenserna av sjukfrånvaro.

I början av coronakrisen 2020 upplevde Allmänna arbetslöshetskassan (YTK) på några veckor det största antalet ansökningar i sin historia. En liknande situation är inte i sikte för närvarande, men den snabbt spridande omikron-varianten kan påverka tillgången på arbetskraft. 

Auli Hänninen, verkställande direktör för YTK, försäkrar att YTK har kapacitet att ta hand om medlemmarnas ansökningar, trots att omikronvarianten skulle påverka personalens sjukfrånvaro snabbt. 

"Tillgängligheten på personal och flexibiliteten i vår verksamhet är på en bra nivå. Under coronakrisen har vi ökat antalet anställda betydligt och vid behov kan vi öka antalet personaltimmar, så att vi klarar den potentiellt ökande sjukfrånvaron.” 

YTK har sitt huvudkontor i Loimaa och majoriteten av personalen bor utanför de största städerna. Detta underlättar när omikron sprider sig. 

"En annan stor fördel är att YTK inte ligger i huvudstadsregionen, utan vår personal bor huvudsakligen nära Loimaa och i Egentliga Finland. Här är vaccintäckningen mycket bra och det finns också klart färre infektioner än exempelvis i Helsingfors”, säger Auli Hänninen.

Personalen fortsätter i stor omfattning att arbeta på distans

I all planering av YTK:s verksamhet har vi som mål att handläggningstiderna för ansökningar är bra. Vi har lärt oss mycket av två coronaår redan. 

"Vi har förbundit oss vid ett servicelöfte på 14 dagar, då vi strävar efter att behandla alla ansökningar. Vi har hållit detta länge redan, trots att år 2021 också var ett hektiskt coronaår och vi behandlade totalt 739 430 ansökningar”, säger Auli Hänninen. 

Personalen fortsätter i stor omfattning att arbeta på distans vid YTK och kontakterna har reducerats till ett minimum. 

"Tack vare omfattande distansarbete kan arbetstagare som sätts i en eventuell exponeringskarantän arbeta hemifrån, vilket inte orsakar förseningar i arbetet."