Vi förbereder oss för att ta emot topprusningen med ansökningar

Permitteringarna på grund av coronaviruset har ökat antalet ansökningar om dagpenning hos alla arbetslöshetskassor och förorsakat en anhopning av ansökningar och i takt med den blir handläggningstiderna längre.

Finlands största arbetslöshetskassa YTK har under mars-april mottagit cirka 30 000 nya ansökningar om dagpenning, det vill säga cirka åtta gånger mer än under motsvarande tid i fjol. Varje år behandlas hos YTK cirka 45 000 motsvarande ansökningar, alltså har det nu kommit in på två månader lika många som normalt under tio månader. Utöver dem sköter YTK också de normala förlängda ansökningarna, vilkas antal också har ökat, då sysselsättningen har gått långsammare. 

Rusningen är utjämnad i juni 

De egentliga rusningsveckorna inom behandlingen börjar den andra veckan i maj, då handläggningstiden för första gången överskrider 30 dagar. Som längst kan handläggningstiden för vissa typer av ansökningar dra ut på tiden till cirka 50 dagar. Man strävar efter att även i fortsättningen ta upp ansökningarna till behandling inom 30 dagar. De krisåtgärder som vidtagits hos YTK börjar verka så att rustnings toppen senast mot slutet av juni har blivit utjämnad och läget med hänsyn till tiderna för behandlingen blivit normalt.

”Antalet ansökningar har ändå inte vare sig ökat så snabbt eller blivit så stort som vi uppskattade i det värsta scenariot. Vi tror att vi även i fortsättningen kan agera på så sätt att det inte blir något ohållbart dröjsmål för våra medlemmar”, konstaterarYTK:s verkställande direktör Sanna Alamäki

Prognoserna och beräkningarna preciseras dagligen 

Situationen lever kontinuerligt i takt med hur permitteringarna blir verklighet i praktiken och dröjsmålen i takt med dem. I detta nu (30.4.) behandlas de nya ansökningar som har sänts 6.4. Handläggningstiden för dessa ansökningar är för närvarande alltså 24 dagar. För de andra ansökningarna är handläggningstiderna hos YTK från under ett dygn till cirka en vecka.

YTK uppdaterar läget för behandlingen av ansökan varje dag kl. 9 här.

Utökad arbetskraft och smidigare behandling 

Beredskapen inför corona-epidemins konsekvenser inleddes hos YTK omfattande redan i februari med massiva rekryteringsplaner. Under vårens lopp får YTK ett hundra till för att utföra arbetet och med deras hjälp jämnar man ut rusningstoppen hos kundbetjäningen och handläggningen av ansökningar.

Samtidigt har ändringar företagits i arbetsorienteringen och behandlingsprocessen, så att verksamheten inom lagens ram ytterligare kan göras effektivare. Översvämningen av ansökningar kan också underlättas genom den nya versionen av kommunikationstjänsten OmaYTK för YTK-medlemmarna.

Riskhantering även i undantagsförhållandena

Förändringarna i sysselsättningsläget, vilka vållats av corona-epidemin, har förståeligt nog gett upphov till bekymmer för människornas uppehälle och arbetslöshetskassornas kapacitet för verksamheten. Hela samhället befinner sig genom coronaviruset i ett undantagstillstånd och dess konsekvenser kommer ännu länge att vara ansenliga. 

Även hos YTK har man identifierat riskerna då epidemin framskrider och genom att de anställda eventuellt insjuknar – ifall en stor del av personalen insjuknar, måste nya planer göras snabbt. Man har redan förutsett situationen genom att övergå till distansarbete i ett mycket tidigt skede, så att kassans arbetstagare ska hållas friska och verksamheten vara säkrad. Distansarbetet fortgår, som det nu ser ut, fram till augusti.

Utkomstskyddet för arbetslösa finansieras till största delen av staten och Sysselsättningsfonden via avgifterna för arbetslöshetsförsäkringen. Andelen för kassornas medlemsavgift av finansieringen för den inkomstrelaterade dagpenningarna är cirka 5,5 %. YTK:s ekonomi är i dag stabil, och inte heller finns det stora hot inom synhåll under de närmaste månaderna.