Vi mätte pulsen hos våra medlemmar – återhämtningen efter vårens coronaepidemi på hälft

I början av sommaren, medan coronarestriktionerna fortfarande var i kraft, frågade vi våra medlemmar om deras livs- och arbetssituation med en stor webbenkät, Medlemspulsen.* Vi fick över 21 000 svar på enkäten – ta en titt på resultatet!

Respondenternas arbetssituation präglades av osäkerhet och oklarhet inför framtiden, främst på grund av coronan. Endast 54 % av de tillfrågade arbetade på heltid och upp till 40 % kämpade med permitteringar, tillfälliga anställningar samt arbetslöshet. 35 procent ansåg sig befinna sig i en besvärlig situation och uppskattade att permitteringen eller arbetslösheten skulle fortsätta eller vara mycket sannolik.

Osäkert situationen syntes också i öppna svaren:

"Jag fick ett snuttjobb, som ändå inte är långvarig och inte löser mina besvärligheter."
"7 månader kvar i nuvarande visstidsanställning och efter det har jag ingen aning var ska jag hitta / få ny jobb."

Coronan drabbade vissa grupper och branscher

Särskilt medlemmarna inom service-, turism- och restaurangbranscherna samt inom handel, reklam och marknadsföring drabbades av coronaeffekterna. Mest permitteringar fanns inom kvinnodominerade sektorer, så som turism- och näringsbranschen, reklam och marknadsföring samt handel. Åldersgrupper som framträdde var unga, under 35-åringar som var permitterade och äldre, över 55-åringar som var arbetslösa.

“Alla finländare har naturligtvis drabbats av coronasituationen, men som vår enkät visar har vissa branscher drabbats särskilt hårt av permitteringar och uppsägningar. I dessa branscher är också arbetstagarnas utsikter inför hösten osäkrare", säger Ilona Kangas, kommunikationschef vid YTK.

Den ekonomiska situationen påverkade sinnesstämningen

En tredjedel (29 %) av respondenterna uppgav att deras ekonomiska situation var dålig. Dessa var särskilt arbetslösa, permitterade, studerande, deltidsanställda och medlemmar i coronadrabbade branscher. Majoriteten svarade dock att de klarade sig ekonomiskt ganska bra (58 %) eller bra (13 %). Dessa var personer med hög utbildning, god position i arbetslivet eller heltidsanställning i branscher som coronan inte hade någon större inverkan på.

Osäkerheten i fråga om arbete och ekonomi återspeglades som väntat i respondenternas sinnesstämning:

  • Ungefär 70 procent uppgav att de har en bra känsla vad gäller arbetssituationen och en tredjedel att det har en dålig känsla.
  • De yngsta (18-24 år gamla) medlemmar hade lite sämre känslor än andra årgrupper.
  • Majoriteten av de heltidsanställda har en bra eller ganska bra känsla vad gäller arbetssituationen, medan endast 43 procent av de permitterade och arbetslösa svarade likadant.
  • Särskilt medlemmarna inom service-, turism- och restaurangbranscherna samt inom handel, reklam och marknadsföring drabbades av coronaeffekterna. Deras känslor var också sämre.

Framtidstron prövas

Enligt dem som deltog i enkäten verkar arbetsmarknaden osäker. Det råder stor ovisshet om den egna arbetssituationen, som inte förväntas bli avsevärt bättre inom det närmaste halvåret, enligt respondenterna. Ungefär 60–65 procent av respondenterna har en relativt stabil arbetssituation, medan permitteringar, oregelbundna anställningar och arbetslöshet skapar osäkerhet för 35–40 procent.

"Coronan skapar osäkerhet och jag kan inte vara säker på att mitt jobb fortsätter på hösten. Utan coronan skulle det fortsätta.”
"Kanske hittar jag något kortjobb i sommaren, men hösten är ett frågetecken för mig."

*Om Medlemspuls-enkäten

Den första omgången av Medlemspuls-enkäten genomfördes 26.5–31.5.2020 som en webbenkät, och den besvarades av 21 715 medlemmar. Tack till alla som deltog!

Medlemsenkäter är en del av den normala verksamheten i vårt arbete för våra medlemmars bästa, men under coronatiden har behovet för stöd och hjälp ökat. Med hjälp av medlemsenkäter och feedback kan vi förutse våra medlemmars behov, svara på dem och ytterligare förbättra vår verksamhet.​​​​​​​