Vi talar om en omställning i arbetslösheten. Vad menar vi med det?

Lauri Hannus, kommunikationschef

​​​​​​​Arbetslösheten ses fortfarande ofta som något som individen bär skulden till, även om den är ett socialt fenomen. Arbetslösheten har också förändrats, och det är dags att vi ändrar våra attityder till den senast nu.

Vår kommunikationskampanj #tämäkinvätystässä lanserades i dag och den har som syfte att krossa myter och vädra gamla och förlegade föreställningar om arbetslöshet. Som Finlands största arbetslöshetskassa och en gemenskap med över en halv miljon medlemmar vill vi använda vårt inflytande till ett gott ändamål och ändra attityden till arbetslöshet. 

Arbetslösheten i Finland har nämligen förändrats, men föreställningen om den sitter fast i det förflutna. Därför publicerar vi idag en bild på världsmästaren Petra Olli på Helsingin Sanomats förstasida och på sociala medier. Vi vill uppmärksamgöra att även den tuffaste av oss kan drabbas av arbetslöshet, och att negativa uttalanden om arbetslöshet är onödiga och skadliga.   

Krisen synliggjorde arbetslösheten

Det var senast i början av året som vi insåg att det är nödvändigt att förändra attityderna. Vi gjorde en utredning tillsammans med DrAi, ett forskningsbolag inom AI, som sonderade Twitterdiskussioner i Finland inom ämnet arbetslöshet. Slutresultatet var ingen vacker syn: i diskussionerna i sociala medier talade man om arbetslöshet på ett mycket förminskande och nedlåtande sätt. Alltför ofta talar man om arbetslösa som “lat” och “loser”. 

Vi kan bättre än så! Särskilt i en värld som härjats av coronakrisen, där arbetslöshet eller permitteringar har drabbat nästan varje hushåll. Krisen synliggjorde arbetslösheten, men som ett fenomen är den en integrerad del av vårt samhälle: en oundviklig konsekvens av ett system som bygger på lönearbete. Arbetsmarknaden kommer aldrig att kunna sysselsätta alla i arbetsför ålder. Den fungerar inte heller utan människor som söker jobb, oavsett om vi upplever kris eller uppsving. Vi kan inte beskylla individen för brister i systemet, och att skuldbelägga arbetslösa är synnerligen skadligt.

Synen på arbetslösheten är förlegad

En omställning i arbetslösheten betyder att våra föråldrade föreställningar om folk utan arbete inte längre stämmer överens med verkligheten. Arbetslösheten kan visserligen vara svår, tröstlös och även långvarig, men för allt fler är det en aktiv period: man söker nytt jobb och utvecklar sig själv och sin kompetens.   

En stor del av dagens arbetslösa jobbar deltid, med minskad arbetstid på grund av permittering, med sjukdagpenning och med deltidspension. Bara för att nämna några exempel. De arbetslösa är inte heller någon konstant grupp, utan folk kommer och går. Hos YTK är den genomsnittliga arbetslöshetsperioden ungefär ett halvt år.

Arbetslösheten är alltså mångformig, precis som arbetslivet. Arbetslösheten kan också utgöra en del av en mycket framgångsrik karriär.

Det handlar om människovärde

Omställningen i arbetslösheten handlar framför allt om en förändring av våra attityder. Synen på arbetslösa som människor som passivt sitter och väntar är inte förenlig med verkligheten.  

Vi måste utmana oss själva att se värdet och potentialen i varje människa. Den aktuella titeln eller ställningen på arbetsmarknaden säger inte allt. Finland är ett litet land och vi klarar oss endast om varenda en av oss känner sig uppskattad och får vara med och bygga upp vår gemensamma välfärd.  

Förändring börjar från individen. Vilken generalisering är du villig att släppa? 

Lauri Hannus, kommunikationschef

Lauri Hannus, kommunikationschef vid YTK, söker samhälleligt intressanta perspektiv på utkomstskydd och sysselsättning. Nyfikenhet och öppenhet är viktiga resurser för Hannu. Han är en kommunikationsexpert med journalistbakgrund, som har personlig erfarenhet av omställningen i arbetslivet.

I den här bloggen diskuterar vi fenomen inom arbetslöshet och arbetslivet. Genom artiklarna deltar vi i samhällsdebatten och reflekterar över aktuella händelser. Bloggen är inte avsedd för att ge råd. Rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa får du via vår kundservice samt på vår webbplats under Instruktioner och stöd.