Vi uppdaterar utseendet på webbplatsen

Vi kommer att uppdatera utseendet på vår webbplats i dag på eftermiddagen. Funktionerna och strukturen förblir oförändrade. Användbarheten förbättras emellertid när färgschemat och teckensnittsformaten uppdateras för att matcha användningen.

Lagom inför sommaren får YTK ny färg. Tanken bakom det här är att YTK:s medlemmar står tryggt på den gröna gräsmattan och strävar upp mot den blå himlen!

Det tydligare färgschemat kommer att synas på vår webbplats fr.o.m. eftermiddagen 18.5. I nyhetsbrev och på sociala medier syns ändringarna inom kort. Också OmaYTK kommer att få en uppfräschning senare. I fråga om reklamen för kassan har du kanske redan noterat det nya utseendet, men nu kommer det att synas när du sköter dina ärenden hos oss. 

Det ändrade utseendet är summan av många faktorer. Genom ändringarna befäster vi den grundläggande bilden av YTK och gör vårt innehåll allt tillgängligare, när vi i högre grad beaktar alla användare. Det nya tydligare teckensnittet gör till exempel texten lättare att läsa. 

Naturligtvis är det alltid svårt att ge upp en gammal och kär bekantskap, men vi är nöjda med ändringarna och hoppas de kommer att glädja också dig.