Vi varslar om att utbetalningen av arbetslöshetsförmånerna fördröjs

Ifall permitteringarna under våren berör tio eller hundratusentals finländare samtidigt, orsakar antalet en tidigare oskådad utmaning. En del av utbetalningarna av arbetslöshetsförmånerna kommer med största sannolikhet att fördröjas. Det är ännu omöjligt att säga något om exakta uppskattningar, efters den tismässiga anhpåningen beror på med vilken tidtabell man börjar genomföra permitteringar. Vi förstår att detta kan medföra ovisshet och frågor, men vi hoppas att du inte åstadkommer anhopning i vår kundtjänst.  Vi följer med situationen och informerar om den fortlöpande.
 
Det har inte varit möjligt att inom så kort tid bereda sig inför den ansenliga översvämningen av ansökningar. Processen för att betala ut utkomstskyddet kräver människor – hjärnor och händer – och det är inte heller lätt att skala dem så snabbt som behovet nu påkallar. Vi rekryterar i denna stund tiotals personer och vi har startat interna projekt, med vilka vi får processen att löpa. 
 
Vi tackar varmt var och en, som besvarade vår förfrågan i onsdags. Vi fick viktig information för beredskapen.