Vi vill som en gåva dela med oss det musikstycke vi fick som tack till alla dem som tysta knegar på i Finland.

I början av maj fick vi hos YTK en överraskningspresent, som tagits fram som uppmuntran och tack för oss, ett stycke med namnet Kuva (En bild). Under denna exceptionella vår är det en enorm mängd människor som knegar på för det gemensamma bästa – inte bara i Loimaa utan i hela Finland. Därför vill vi låta det goda gå runt och dela det vackra musikstycket vidare till alla de tysta knegarna. Lyssna på stycket i Youtube och dela det vidare!

I mars började man hos YTK förbereda sig för den arbetsmängd som växte och blev enorm under våren. Styrelsen för YTK funderade mycket över, hur det av var och en hos YTK krävs att prestera mera, orka mera och outtröttligt jobba mera för att klara av anhopningen av ansökningar.

Vice ordföranden för YTK Mikko-Pekka Hanski gick från ord till handling och valde musiken som ett sätt för uppmuntran. Han ville skapa ett musikstycke, som ger värme och styrka samt berättar om den uppskattning som ett sådant tyst arbete gör sig förtjänt av.

Hanski fick sin idé av en grupp framstående musiker. Antti Kleemola komponerade melodin, Annika Tello gjorde texten med ord som berör och Sampo Haapaniemi producerade stycket. Katri Ylander står för den känslofyllda tolkningen av stycket.

Bilden (Kuva) var en fullständig överraskning för de YTK-anställda och de fick lyssna på den under de första dagarna i maj.

Mikko-Pekka Hanski berättar att det var  olidligt spännande att se hur mottagandet av stycket skulle bli, ”För mig själv var det ett mycket viktigt projekt. Jag har redan en tid följt med hur personalen hos YTK ägnar sig åt sitt arbete och deras flit och det kändes som en plikt att ens på något sätt delta i talkoarbetet. Jag är verkligen lycklig över att stycket berör även andra, som bar måste orka. Tyvärr får dessa personer sällan ett tack.”

Låt det goda gå laget runt

Hos YTK har musikstycket för med sig känslor och tillfredsställelse. ”Det stannar kvar och ljuder i huvudet och helt plötsligt blir man riktigt överraskad, när man inser att det ju berättar om mitt arbete”, konstaterar Anne Åkerblom, representanten för personalen.

De anställda hos YTK har njutit av stycket och upplever att det inte behöver stanna vid att uppmuntra endast en liten krets.  ”Vi skulle önska att det vackra stycket Kuva (En bild) ska ge glädje för alla de knegare, med vilkas krafter också den här krisen får en lösning. Vi vet att det finns många som sätter värde på det arbete som görs i det tysta. Kuva (En bild) är en bra påminnelse om det”, berättar Åkerblom. ​

Lyssna på stycke på Youtube och dela det som ett ack till all dem som knegar på i det tysta!

 

#kuvameistä #hiljaisetpuurtajat