YTK är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland!

Goda nyheter! Vi har fått utomordentliga resultat i Corporate Spirit -personalundersökningen detta år. YTK är därigenom en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland!

Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser visar att vi har satsat på att utveckla verksamheten genom att lyssna på de anställdas syn på hur arbetsplatsen ska utvecklas. Med glädje kan vi konstatera att våra arbetstagare är entusiastiska, motiverade och ger sig hän att arbeta så att vår arbetsplats är den bästa platsen.

Hurdan är en inspirerande arbetsplats?

Entusiasmen gör livet mer intressant, roligt och kreativt. Den stöder välbefinnandet och även i arbetet. Entusiasmen föder innovationer och ger resultat. En inspirerande arbetsplats skapar värden i och för framtiden och är den viktigaste substansen i det mänskliga kapitalet. På en inspirerande arbetsplats vill människorna göra sitt bästa.

Den inspirerande arbetsplatsens nyttoeffekter

  • Erkännandet till organisationens personal berättar om att organisationen har lyckats med att utveckla sin verksamhet tillsammans med sin personal.
  • För klienterna och andra intressentgrupper skapar erkännandet en bild av en organisation som har gott rykte och känner ansvar.
  • För nya arbetstagare är den positiva bild av arbetsgivaren som personalen upplever ett effektivt budskap om en inspirerande arbetsplats att sträva efter.

Mera om Finlands mest inspirerande arbetsplatser kan ni läsa här.

Ett tack till vår personal för en fin prestation, för entusiasmen och för viljan att vara med och bygga vår framgångshistoria!

LÅT OSS INSPIRERAS, PÅVERKA OCH NÅ FRAMGÅNG TILLSAMMANS!