YTK är en bra arbetsplats!

YTK har i år i undersökningen Great Place to Work® placerat sig på platsen 19. YTK är undersökt en bra arbetsplats.

YTK har placerat sig på plats 19 i undersökningen Great Place to Work®. De tidigare placeringarna har varit 21. (2017) och 27. (2018). Vi har alltså lyckats med att utveckla vår arbetsgemenskap i rätt riktning. Värdet av prestationen ökas av att de aktörer som deltog i undersökningen har i sin helhet lyft fram arbetstagarerfarenhet och förtroende.

Great Place to Work®:s undersökning ger oss värdefull kunskap om var vi har lyckats och tips om vad vi ännu kan förbättra. Samtidigt kan vi med hjälp av den ställa vad vi gör i relation till andra aktörer.  

Hos YTK är det vårt mål att producera Finlands bästa klienterfarenhet för våra kunder. Hos oss ska det gå att uträtta ärenden utan besvär, på ett vänligt och okomplicerat sätt. Det är möjligt att uppnå det, om vi som arbetar hos YTK  tycker om vårt arbete och sätter värde på vår arbetsgemenskap. Den känslan förmedlas vidare i växelverkan med klienterna.

Ett tack till alla som arbetar hos YTK och samtidigt till alla våra klienter. Det här är något vi gjort tillsammans!