YTK-Barometern: arbetslösheten äntligen ner under 10 procent i maj

Arbetslösheten bland våra medlemmar sjönk mer i maj än någonsin i år. Endast en bråkdel nya permitteringar meddelats jämfört med fjolåret. YTK räknar med att arbetslöshetssituationen ytterligare kommer att förbättras under sommaren.

YTK uppgav en arbetslöshet på 9,9 procent i maj. Minskningen från föregående månad var 13 procent. Arbetslösheten bland YTK:s medlemmar var i april 11,3 procent och i mars 12,3 procent.

YTK mottog i maj totalt 69 829 ansökningar om dagpenning. I april mottogs 71 040 ansökningar, vilket innebär att antalet ansökningar minskade något. 

I mitten av juni har cirka 28 000 ansökningar kommit in, jämfört med cirka 36 000 vid motsvarande tidpunkt i maj. 

“Mot bakgrund av de här siffrorna verkar situationen helt klart bli bättre. Utifrån antalet ansökningar bedömer vi att arbetslöshetsprocenten i juni blir lägre än i maj, säger Sanna Alamäki, vd för YTK. 

Antalet nya permitteringar minskar snabbt

Förbättringen av sysselsättningsläget i Finland är särskilt tydlig när det gäller antalet permitteringar som kommer att inledas. YTK mottog totalt 1442 ansökningar i maj, då ansökningarna inleddes på grund av en ny permittering. I april var motsvarande siffra 2806 och i maj 2020 uppgick den till hela 16 556. Betydligt färre arbetstagare permitteras således jämfört med antalet för ett år sedan. 

"Förbättringen av läget syns hos alla instanser som bekämpar arbetslösheten. Den största förklaringen är antalet permitteringar som inleds, vilket är en bråkdel jämfört med förra året. Vi fick också färre förlängningsansökningar i maj än tidigare, säger Sanna Alamäki.

Det är dock fortfarande en lång väg kvar till siffrorna innan coronakrisen. I maj 2019 uppgav YTK en arbetslöshet på 7,2 procent.

“Vi räknar med att arbetslösheten kommer att sjunka ytterligare under sommaren när samhället öppnar upp. Juni har traditionellt varit den bästa månaden när det gäller arbetssituationen. Hur sommaren gestaltar sig beror på hur restriktionerna upphävs och hur människorna börjar röra på sig, säger Sanna Alamäki. 

Sysselsättningsläget bäst för personer i 40-års åldern

Personer mellan 41 och 45 år har det bästa arbetssituationen bland YTK-medlemmarna. Deras arbetslöshetsgrad var 8,0 procent i maj. Även alla andra åldersgrupper under 56 år har en arbetslöshet under YTK-genomsnittet.

Genomsnittet för arbetslösheten höjs av personer över 55 år, vars arbetslöshet är allra djupast.  

“Våra data visar på ett typiskt fenomen: de extra dagarna med arbetslöshetsersättning höjer arbetslöshetsgraden. Att gradvis frångå den pensionsmodell som regeringen har utstakat bidrar förhoppningsvis senare till att sänka arbetslöshetsgraden”, säger Sanna Alamäki.