YTK deltar i WWF Green Office

Allmänna arbetslöshetskassan YTK har klarat revisionen och vi har beviljats WWF Green Office-certifikatet som är ett intyg om YTK:s miljöansvar. Men resan har bara börjat. Under detta år kommer vi att fokusera på energifrågor och uppmuntra våra medarbetare och medlemmar att göra val för en renare framtid.

Vi beter oss smart

WWF Green Office är ett verktyg för systematisk och effektiv miljöledning. Med hjälp av detta har vi under det senaste året byggt upp ett miljöledningssystem för YTK för att minska YTK:s koldioxidavtryck och använda naturresurserna på ett klokt sätt i vårt arbete.

YTK:s miljöledningssystem är klart och våra kontor i Åbo och Loimaa har granskats. Vi har nu fått WWF Green Office-certifikatet för detta jobb. Certifikatet är ett erkännande för att verksamheten i vårt miljöledningssystem uppfyller externt fastställda kriterier och att vi har förbundit oss till en kontinuerlig förbättring.

Vi har förbundit oss till en kontinuerlig förbättring

Under det senaste året byggde vi miljösystemet. En av de mest synliga åtgärderna var att vi förnyade vårt avfallshanteringsavtal och ordnade sortering och återvinning av avfall. Vi kartlade också upphandlingarna och styrde dem i en mer miljövänlig riktning. Vår belysning och ventilation justeras automatiskt med hjälp av olika sensorer och vi har förbundit oss till att kontinuerligt förbättra miljöfrågorna.

Arbetet fortsätter

Den största miljöpåverkan från vår verksamhet kommer från den energi som används i våra utrymmen och i våra elektroniska tjänster. Under 2021 kommer vi särskilt att fokusera på energiutveckling. Dessutom tänker vi uppmuntra våra medarbetare och medlemmar att göra val för en renare framtid.