YTK-Föreningens medlemstjänster utökades avsevärt: Juristen hjälper dig nu personligen

Tänk om det kommer en situation i arbetslivet som kräver ställningstagande och stöd av en jurist? Nu finns hjälpen nära för medlemmar i YTK-Föreningen. I början av året lanserade YTK-Föreningen tjänsten Lakikaveri som även omfattar en personlig utredningstjänst av jurist. Tjänsten som ingår i föreningens medlemsavgift kan vara värd t.o.m. tusentals euro.

Om du hör till YTK-Föreningen som är avsedd för medlemmar i Allmänna Arbetslöshetskassan YTK fick du i början av år 2022 tillgång till det omfattande rättsliga stödet och tryggheten som tjänsten Lakikaveri ger.

Om du ännu inte är medlem i YTK-Föreningen kan du gå med här. Ju tidigare du går med, desto snabbare får du tillgång till alla Lakikaveri tjänsterna.

Lakikaveri-tjänsten omfattar sedan tidigare juridisk telefonrådgivning, en omfattande infobank om anställning och chatbot samt rättsskyddsförsäkring för medlemmar i YTK-Föreningen. Nu kompletterades helheten med en personlig utredningstjänst av jurist.

I praktiken innebär den nya tjänsten att en jurist kan ta sig an ett ärende om arbets- eller tjänsteförhållande för en medlem i YTK-Föreningen – såsom obetalda löner eller oklarheter kring uppsägning – hen utreder om fel har begåtts och för ärendet vidare vid behov.

Tjänsten Lakikaveri ingår i YTK-Föreningens medlemsavgift som är 22 euro i år. Juristen kan utreda fall där medlemskapet i YTK-Föreningen har varit giltigt i minst 6 månader när händelsen inträffade. Händelser längre tillbaka i tiden än år 2021 utreds dock inte längre.

Omfattas jag av tjänsten Lakikaveri? Hur man får den?

Som kassamedlem i YTK är du inte automatiskt medlem i YTK-Föreningen, men alla kassamedlemmar i YTK som bor i Finland och har lönearbete kan gå med i YTK-Föreningen. Om du inte är säker på om du är medlem i YTK-Föreningen, kan du kontrollera situationen på sidan Förmåner för fullvärdig medlem på OmaYTK och om du vill kan du ansluta dig till föreningen här.

Tjänsten Lakikaveri ingår i YTK-Föreningens medlemsavgift som är 22 euro i år. I priset ingår även alla andra tjänster i YTK-Föreningen, såsom olycksfallsförsäkring för fritiden, rikligt med onlineutbildningar och många andra medlemsförmåner.

I utredningstjänsten som ingår i Lakikaveri-tjänsten kan en jurist ta sig an ärenden där medlemskapet i YTK-Föreningen varit giltigt i minst 6 månader.

Läs mer om YTK-Föreningen och tjänsten Lakikaveri här.