YTK:s serviceutvecklare Jenni Lundelin.

YTK gör det lättare att söka dagpenning

Allmänna arbetslöshetskassan YTK har förnyat ansökandet av dagpenning på så sätt att löneuppgifterna kan hämtas direkt ur inkomstregistret redan i det skede ansökan görs. Det här gör behandlingen snabbare och gör det lättare att hantera anhopningen av ansökningar.

Ibland behövs det preciseringar i inkomstregistrets uppgifter, till exempel specifikationer av semesterpengar eller -ersättningar, och då styr OmaYTK användaren med kompletterandet och sökanden kan själv anmäla de uppgifter som behövs. I regel behövs det inte längre ett särskilt löneintyg, om sökanden själv har preciserat uppgifterna i inkomstregistret. På så sätt framskrider behandlingen smidigare. I anslutning till permittering och uppsägning begär OmaYTK bilagor skilt för sig.

Behandlingen av ansökningarna om dagpenning är desto kvickare, ju mera omsorgsullt arbetstagarna anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret. YTK hoppas att alla arbetsgivare använder det omfattande anmälningssättet hos inkomstregistret och även lämnar de övriga frivilliga uppgifterna till inkomstregistret. Det här gör det lättare även för arbetsgivaren, då man inte efteråt behöver lämna tilläggsuppgifter.

En god kunderfarenhet är en körkarl för utvecklingen

YTK sköter redan utkomstskyddet för var femte löntagare i Finland. Tjänsten OmaYTK för YTK-medlemmarna har utvecklats just för den egna medlemskårens behov. Det användarvänliga systemet och hämtandet av inkomstregisteruppgifterna gör behandlingen snabbare.

 “För oss är det ytterst viktigt att vi i främsta linjen kan bistå våra medlemmar med att agerar rätt i en situation som är ny och utmanande för många. Visserligen finns det alltid tillräckligt att utveckla och vi förbättrar vår betjäning kontinuerligt”, berättar YTK:s serviceutvecklare Jenni Lundelin. “Samtidigt får vi vara en av föregångarna inom digitaliseringen av utkomstskyddet för arbetslösa.” OmaYTK är en unik tjänst som tagits fram utifrån klientresponsen och användarundersökningarna, och YTK fortsätter att även i framtiden utveckla den på basis av kunderfarenheterna.