YTK-medlemskapet är ren avkastning för studeranden

Många studerande byter dessa dagar ut tentamensböckerna mot sommarjobb. När sommaren är här, lönar det sig också att se till ett medlemskap i YTK, för en studerande har en betydande nytta av det.

Många tvekar vid ett medlemskap i arbetslöshetskassan under studietiden, för den som får studiestöd är inte berättigad till arbetslöshetsdagpenning. Ett medlemskap i arbetslöshetskassan är det oaktat ett förnuftigt val för en studerande. Orsaken till det är arbetsvillkoret, och det är ett krav att det ska uppfyllas för inkomstrelaterad dagpenning. Som medlem i arbetslöshetskassan kan en studerande uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning, det vill säga säkerställa sitt utkomstskydd.

”En studerande kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning genast när studierna är avslutade, om han eller hon har uppyllt arbetsvillkoret som medlem i arbetslöshetskassan och uppfyller de övriga förutsättningarna för att få förmånen. Det lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan redan under studierna, om du ens sporadiskt arbetar 18 timmar i veckan vid sidan om studierna”, är rådet av YTK:s expert på utkomstskydd för arbetslösa Jyri Sundin.

Förutsättningarna för att uppfylla arbetsvillkoret i sommarjobb är de samma som för även de andra som är i arbete. Arbetsvillkoret uppfylls, när du har arbetat 26 veckor minst 18 tmmar i veckan och din lön är i enlighet med kollektivavtalet.

”Arbetsvillkoret behöver alltså inte uppfyllas i en följd. Det räcker med att det uppfylls under granskningsperioden”, berättar Sundin.

Dra nytta av systemet, som i alla fall ska betalas

När du uppfyller arbetsvillkoret som medlem i arbetslöshetskassan och du blir arbetslös, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beräknas på din lön, vilken föregått arbetslösheten. Den är i genomsnitt cirka dubbelt så stor som den grunddagpenning som betalas ut av Fpa eller arbetsmarknadsstödet.

Din arbetsgivare innehåller i alla fall av din lön en arbetslöshetsförsäkringsavgift, med vilken för sin del det finländska systemet för utkomstskydd finansieras. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning.

”Utan medlemskapet i arbetslöshetskassan får du alltså inte den fulla nyttan av systemet, även om du betalar för det redan i din lön”, påpekar Sundin.

En studerande får samla in arbetsvillkoret rejält längre

Studierna på heltid förlänger granskningstiden för arbetsvillkoret. Det här innebär att ditt arbetsvillkor inte går ut lika snabbt som för en medlem som är i arbete. Normalt ska arbetsvillkoret uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader, men studierna på heltid förlänger den här granskningsperioden med upp till sju år.

”Du kan uppfylla arbetsvillkoret, fastän du under studierna skulle ha arbetat endast några månader på somrarna, om du bara under granskningstiden har varit i arbete under en tid på 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret, vilket krävs”, är rådet av Jyri Sundin.

Ett medlemskap i arbetslöshetskassan är inget hinder för att studiestödet ska betalas ut. Utgångspunkten är att arbetslöshetsförmånen och studiestödet inte kan erhållas vid samma tid. Den primära formen av stöd vid studier på heltid är studiestödet och arbetslöshetsförmån kan i regel erhållas först då studierna på heltid är avslutade.

Medlemskapet i YTK ger många tilläggsförmåner​​​​​​

Det lönar sig att ansluta sig till YTK-föreningen, din livssituation må vara vilken som helst. Som medlem i föreningen får du för en förmånlig årsavgift på 18 euro till ditt förfogande mycket värdefulla förmåner, såsom rådgivning för anställningsförhållanden, olycksfallsförsäkring och coatching för jobbsökande. För förmånerna har redogjorts på YTK-föreningens webbplats.

Medlemskapet för en studerande i YTK-föreningen är gratis, men i det ingår inte ett medlemskap i arbetslöshetskassan. Som medlem i YTK-föreningen kan du ansluta sig exempelvis genast då studierna inleds.  När sommarjobben börjar lönar det sig att också ansluta sig som medlem i arbetslöshetskassan, och då kan du samla in arbetsvillkoret och få ett extra skydd i händelse av arbetslöshet. Läs mera om studerandemedlemskapet i YTK-Föreningen.