YTK -medlemskapet för år 2021

Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s medlemsavgift år 2021 är 119 euro om året, eller lite under 10 euro i månaden.

Vi skickar ut fakturorna för medlemsavgifterna 4.1.2021. Enligt sättet för faktureringen får du fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Förfallodagen är i januari och den kan variera allt efter födelsemånaden.   

På våren när samhället stängde och ekonomin stannade av bedömde vi att vi måste höja medlemsavgiften för år 2021 betydligt. Läget har blivit lugnare sedan våren, och man har inte behövt höja medlemsavgiften så mycket som vårens arbetslöshetssiffror gav antydningar om. Vi är dock nödsakade att reservera oss för de osäkra utsikterna för nästa år genom att höja medlemsavgiften från 92 euro till 119 euro. 

Med medlemsavgifterna finansierar vi arbetslöshetskassans andel av förmånsutgifterna. Medlemsavgiften beror således direkt av medlemmarnas arbetslöshetsgrad. På grund av coronaepidemin har förmånsutgifterna ökat betydligt, eftersom många tyvärr har förlorat sitt arbete eller blivit permitterade. För tillfället uppskattar vi att vi i år i förmåner betalar ut  rekordmässiga 839 miljoner euro. I fjol betalade vi ut 466 miljoner euro i förmåner. Vi förutspår att arbetslösheten och förmånskostnaderna förblir på hög nivå även nästa år.

Trots allt är YTK:s ekonomi på en fast grund och vår verksamhet är effektiv. Den höga arbetslöshetsgraden har ändå lett till att vi under tiden för epidemin har närapå fördubblat antalet arbetstagare. Samtidigt har antalet medlemmar fint ökat till inemot en halv miljon, och på så sätt fördelar sig kostnaderna för verksamheten på en större medlemskår. Andelen av verksamhetens  ökade utgifter för den höjda medlemsavgiften förblir alltså liten.