YTK:s medlemsavgift för år 2020 är 92 euro.

Finansinspektionen har fastställt YTK:s medlemsavgift för nästa år till 92 euro. Medlemsavgiften kvarstår alltså som den samma som den har varit år 2019.

Arbetslöshetskassans medlemsavgift är beroende av förmånsutgifterna som blir på kassans ansvar, dvs. i praktiken av medlemskårens arbetslöshetsgrad och de administrativa kostnaderna. YTK:s ekonomi vilar på en stabil grund, varför medlemsavgiften kan bevaras oförändrad, även om arbetslöshetsgraden nästa år t.o.m. kan öka en aning. Därtill är YTK effektiv i sin verksamhet, och därför riktas det inte något tryck på medlemsavgiften av kostnaderna för verksamheten.

YTK anser det vara viktigt att medlemsavgiften är så oföränderlig som möjligt. En hushållning med omsorg, det växande antalet medlemmar och investeringarna i en effektiv verksamhet har varit en garanti för att YTK även har lyckats med att hålla medlemsavgiften stabil.