YTK:s nättjänst förnyades

Vi utvidgade utbudet av tjänster för YTK-Föreningen, som producerar tjänsterna för komplett medlemskap till en egen servicehelhet, till adressen ytk-yhdistys.fi.

Arbetslöshetskassans tjänster och all information som ansluter sig till utkomstskyddet för arbetslösa hittar du fortfarande på adressen ytk.fi.

Med den här förändringen vill vi erbjuda för dig en redig och mångsidig helhet till YTK:s och YTK-Föreningens tjänster.

Som kassamedlem i YTK kan du också ansluta dig till YTK-Föreningen och dra nytta av de mångsidiga förmånerna för en komplett medlem, såsom av försäkringar och tjänster som ger stöd i jobbsökandet.