Faktureringen av YTK:s medlemsavgift 2021

Fakturering av YTK-medlemsavgiften 2021 

Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s medlemsavgift år 2021 är 119 euro om året, eller lite under 10 euro i månaden.
 
Vi skickar ut fakturorna för medlemsavgifterna 4.1.2021. Enligt sättet för faktureringen får du fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Förfallodagen är i januari och den kan variera allt efter födelsemånaden.   


Kontrollera dina kontaktuppgifter och beställ e-faktura

Förvissa dig om att dina kontaktuppgifter i vår elektroniska kommunikationstjänst OmaYTK är uppdaterade. Kontrollera samtidigt sättet för att motta fakturan. 

Om du ännu mottar en pappersfaktura, lönar det sig för dig att övergå till att vara mottage av en e-faktura, vilket redan en stor del av medlemmarna har gjort. E-fakturan är ett lätt, snabbt, kostnadseffektivt och ekologiskt sätt att sköta den årliga medlemsavgiften.

Gör en e-faktura i din egen nätbank. Uppgifterna som behövs för bemyndigandet finner du i OmaYTK i punkten Medlemsavgifter (jäsenmaksut).

Om du är medlem i både Allmänna arbetslöshetskassan UTK och i YTK-Föreningen ska du göra bemyndigandena skilt för sig för båda. Medlems- och referensnumren oför arbetslöshetskassan och för föreningen skiljer sig från varandra.


Se till att betala medlemsavgiften före förfallodagen

Endast de som har betalat sin medlemsavgift är medlemmar och således berättigade till inkomstrelaterade förmåner. YTK utesluter ur medlemskapet dem som lämnar medlemsavgiften obetald. Om medlemskapet upphör genom uteslutning ur medlemskapet, är du inte genom YTK berättigad till den trygghet som medlemskapet medför. Du förlorar samtidigt också de tider för medlemskap och i arbete som redan insamlats. Då måste ett medlemskap sökas på nytt och insamlandet av medlemskapet och det arbetsvillkor som krävs för rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar om från början.


Betala medlemsavgiften under alla förhållanden

YTK:s medlemsavgift är lika stor för alla medlemmar och den ska betalas under alla förhållanden. Om du t.ex. är en studerande, fullgör värnplikt eller civiltjänstgöring, moderskaps- eller föräldraledig eller en lång sjukledighet, så betala medlemsavgiften normalt. Bl.a. orsakerna ovan är godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden och av den anledningen förlänger de den normala granskningsperioden på 28 månader för arbetsvillkoret med t.o.m. sju år. Du kan alltså bevara den redan insamlade tiden för medlemskap och i arbete genom att betala medlemsavgiften, även om du inte nu ska vara på arbetsmarknaden.


Om du pensionerar dig, avsluta ditt medlemskap

När du blir pensionerad, behöver du inte längre arbetslöshetskassans service. Om du ännu inte har mottagit ett pensionsbeslut, så betala medlemsavgiften normalt. Sänd oss en utträdesanmälan först efter datt du har fått ett officiellt beslut om att pensionen börjar. På så sätt säkerställer du att ditt skydd bevaras ända fram till att pensionen börjar och besparas du från tråkiga överraskningar. 

När du får beslutet om att pensionen börjar, så sänd oss en utträdesanmälan. På vår webbplats kan du fylla i en elektronisk utträdesanmälan. Då du i utträdesanmälan uppger tidpunkten för när pensionen börjar, återbetalar vi till dig andelen för medlemsavgiften för resten av året, om du redan har betalat medlemsavgiften för hela året. För mindre än 10 € görs ingen återbetalning.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt