Faktureringen av YTK:s medlemsavgift 2020

Medlemsavgifterna för år 2020 kvarstår som förut. Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s medlemsavgift är 92 euro och YTK -Föreningens 18 euro.

Om du är komplett medlem i YTK får du både arbetslöshetskassans och YTK-Föreningens medlemsavgiftsfakturor vid samma tid. Vi skickar ut fakturorna i början av januari. Allt efter faktureringssättet får du medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank, per post eller till tjänsten OmaPosti (f.d. Netposti).


Kontrollera dina kontaktuppgifter och beställ e-faktura

Du förvissar  väl dig i OmaYTK, om att vi har all din kontaktinformation uppdaterad. På så sätt hjälper du oss med att nå dig i viktiga frågor. Kontrollera samtidigt sättet för att ta emot fakturan.

Om du ännu tar emot en pappersfaktura, lönar det sig för dig att gå över till att motta en e-faktura. Nätfakturan är ett lätt, snabbt, kostnadseffektivt och ekologiskt sätt att sköta den årliga medlemsfakturan. Det mest behändiga sättet för att gå över till en faktura är att från oss begära ett e-fakturaförslag direkt till nätbanken (alternativ 1).

Alternativ  1.

Beställ ett e-fakturaförslag från oss till din egen nätbank genom att svara på det här meddelandet. Uppge i ditt svarsmejl din egen bank, till vilken du önskar få förslaget. Du har 30 dygn tid på dig för att besöka och godkänna det förslag som inkommer i din nätbank. Efter godkännandet sänder banken oss ett mottagningsmeddelande och du får i fortsättningen din faktura på medlemsavgiften direkt till din nätbank.

Alternativ 2.

Gör en e-Fakturafullmakt i din egen nätbank. De uppgifter som behövs för bemyndigandet finner du i OmaYTK i punkten Medlemsavgifter.

Observera att om du är medlem i både  Allmänna arbetslöshetskassan YTK och i YTK -Föreningen, så ska du göra fullmakterna skilt för sig för båda organisationerna.  Arbetslöshetskassans och YTK -Föreningens medlems- och referensnummer skiljer sig från varandra.


Netposti är nu OmaPosti

Postens webbtjänst Netposti har övergått till den nya generationens förbättrade version OmaPosti. Om du tidigare har mottagit din faktura på medlemsavgiften till Netposti, hittar du dem i fortsättningen i OmaPosti. OmaPosti kan du använda antingen som mobilapplikation eller på webbplatsen.


Se till att betala medlemsavgiften före förfallodagen

Endast de som har betalat sin medlemsavgift är medlemmar och således berättigade till inkomstrelaterade förmåner. YTK utesluter ur medlemskapet dem som lämnar medlemsavgiften obetald. Om medlemskapet upphör genom uteslutning ur medlemskapet, är du inte genom YTK berättigad till den trygghet som medlemskapet medför. Du förlorar samtidigt också de tider för medlemskap och i arbete som redan insamlats. Då måste ett medlemskap sökas på nytt och insamlandet av medlemskapet och det arbetsvillkor som krävs för rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar om från början.

I ett komplett medlemskap ingår bl.a. försäkringsskydd (professionell ansvars- och rättsskydd + olycksfall under fritiden och skyddet upphör, ifall medlemsavgiften blir obetald.


Betala medlemsavgiften under alla förhållanden

YTK:s medlemsavgift är lika stor för alla medlemmar och den ska betalas under alla förhållanden. Om du t.ex. är en studerande, fullgör värnplikt eller civiltjänstgöring, moderskaps- eller föräldraledig eller en lång sjukledighet, så betala medlemsavgiften normalt. Bl.a. orsakerna ovan är godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden och av den anledningen förlänger de den normala granskningsperioden på 28 månader för arbetsvillkoret med t.o.m. sju år. Du kan alltså bevara den redan insamlade tiden för medlemskap och i arbete genom att betala medlemsavgiften, även om du inte nu ska vara på arbetsmarknaden.


Om du pensionerar dig, avsluta ditt medlemskap

När du blir pensionerad, behöver du inte längre arbetslöshetskassans service. Om du ännu inte har mottagit ett pensionsbeslut, så betala medlemsavgiften normalt. Sänd oss en utträdesanmälan först efter datt du har fått ett officiellt beslut om att pensionen börjar. På så sätt säkerställer du att ditt skydd bevaras ända fram till att pensionen börjar och besparas du från tråkiga överraskningar. 

När du får beslutet om att pensionen börjar, så sänd oss en utträdesanmälan. På vår webbplats kan du fylla i en elektronisk utträdesanmälan. Då du i utträdesanmälan uppger tidpunkten för när pensionen börjar, återbetalar vi till dig andelen för medlemsavgiften för resten av året, om du redan har betalat medlemsavgiften för hela året. För mindre än 10 € görs ingen återbetalning.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt