För dig medlem – Information om medlemsavgifter år 2022

Medlemsavgiften i Allmänna arbetslöshetskassan YTK för år 2022 har fastställts till 115 euro, dvs. knappt 10 euro per månad. Medlemsavgiften sänks med 4 euro.

Vi skickar fakturor för nästa års medlemsavgifter 3.1.2022. Beroende på faktureringssättet får du fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Förfallodatum är i januari.

Stort tack för ditt medlemskap! Vi är redan över 500 000 i YTK och även i år har antalet medlemmar ökat. 


Byt till e-faktura nu – du kan delta i utlottning av presentkort på 100 €!

15.12.2021 lottar vi ut 5 st. GoGift-presentkort värda 100 € bland alla som har valt e-faktura som faktureringssätt under november månad. Agera alltså direkt!

Om du har fått pappersfaktura från oss tidigare, lönar det sig att gå över till e-faktura nu. E-faktura är ett enkelt och ekologiskt sätt att sköta den årliga medlemsavgiften.

Auktorisering för e-faktura gör du enkelt direkt i OmaYTK. Uppdatera alltså omedelbart ditt faktureringssätt till e-faktura och kontrollera samtidigt dina kontaktuppgifter!

Alla som byter till e-faktura i november och de som svarade på lotterilänken som skickas i början av december deltar i utlottningen. 


Betala medlemsavgiften och säkerställ din rätt till inkomstskydd

Endast de som har betalat sin medlemsavgift till arbetslöshetskassan är medlemmar och har därmed rätt till inkomstrelaterade förmåner vid eventuell arbetslöshet eller permittering. 

Vi måste säga upp medlemskapet för dem som inte betalar medlemsavgiften. Om medlemskapet upphör genom avstängning har du inte längre rätt till skydd som medlemskapet ger. Samtidigt förlorar du redan ackumulerad medlemskapstid och tid i arbete. Då måste man ansöka om medlemskap på nytt och insamlingen av medlems- och arbetsvillkoret som krävs för rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar från början. 


Betala medlemsavgiften i alla situationer

Medlemsavgiften i YTK är lika för alla medlemmar och den ska betalas i alla situationer. Om du till exempel studerar, utför värnplikt eller civiltjänstgöring, är moderskaps- eller föräldraledig eller på en lång sjukledighet, betala medlemsavgiften som normalt.  

Ovanstående skäl är godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden och de förlänger den normala granskningsperioden på 28 månader med upp till sju år. Du kan alltså behålla medlems- och arbetsvillkoret som du redan samlat ihop genom att betala medlemsavgiften även om du inte skulle arbeta just nu.


Kan jag ännu vara medlem?

Egentligen finns det bara två situationer, där det lönar sig att avsluta medlemskapet i arbetslöshetskassan.

  • När du blir pensionerad, behöver du inte längre arbetslöshetskassans service
  • Om du börjar arbeta som företagare i huvudsyssla, kan du bevara medlemskapet hos YTK i 18 månader.

Andra situationer för att avsluta medlemskapet finns det egentligen inte. Om du börjar studera, blir på föräldraledighet eller fullgör värnplikten, lönar det sig att hålla medlemskapet i arbetslöshetskassa i kraft. På så sätt bevara du det arbetsvillkor som du redan samlat in och du har bättre möjligheter till inkomstrelaterad dagpenning, om en arbetslöshet överraskar, efter att du varit frånvarande från arbetsmarknaden.


En egen Lagkamrat i YTK-Föreningen!

Om du är medlem i YTK-Föreningen också, får du en separat faktura och en betydande ny förmån

Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen skickar båda en separat faktura. Medlemsavgiften i den allmänna arbetslöshetskassan är 115 euro och YTK-Föreningens medlemsavgift är 22 euro. Nästa år har YTK-Föreningen en ny tjänst för dig, Lagkamraten. Ditt rättsliga skydd i arbetslivet förbättras avsevärt genom detta. För att dra full nytta av Lagkamrat-tjänsten kräver vi 6 månaders medlemskap i YTK-Föreningen, så se till att du är med!

Läs om förmånen

Anslut dig nu


Tack för att du är vår medlem!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt