Nyhetsbres från YTK 12.6.2020

Nu befinner vi oss där det kulminerar 

I fjol var 8.6. en fredag. Då skickades det in totalt 15 första ansökningar vid permittering. I år var 8.6. en måndag och det kom in 656 ansökningar.  

I skrivande stund är totalantalet första ansökningar som skickats in till oss redan cirka 70 000 stycken. Den överlägset största delen av dem har kommit in under det två senaste månaderna. 

Antalet ansökningar uttrycker i klarspråk det faktum hur arbetslösheten har tilltagit på grund av covid 19. Om samma sak vittnar det, att YTK i maj betalade ut ett historiskt belopp  – 75 miljoner euro – i arbetslöshetsersättningar.  Och redan nu ser vi att rekordet blir kortvarigt, eftersom det i juni kommer att betalas ut 100 miljoner euro i dagpenningar. 

För dig betyder detta enorma eurobelopp ändå hopp: vi har fått fart på dagpenningarna. Vart och ett euro av dessa 100 miljoner är arbetslöshetsdagpenning, antingen åt dig eller nåǵon annan sökande. Ju mera pengar som går åt, till desto fler går det även.  

Fastän det ännu inte är dags att höja armarna i en segergest, finns det ett stänk av hopp i luften. Onsdagen denna vecka var den första dagen, då det fanns mindre av alla typer av ansökningar om dagpenning i kö än dagen innan. Så har det inte varit en enda gång från och med att permitteringsvågen  började. Till denna glimt av hopp bidrar för sin del, förutom alla de gamla och garvade,  de hundra nya ytk-jobbarna, som nu har satt sig in i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och nu arbetar för fullt med era ansökningar. 

Blicka framåt, toppen är nådd! 


Ett par ord om tillgänglighet 

Om du flitigt läst våra nyhetsbrev, kan du lägga märke till att det här brevet ser nytt ut. Bakom förnyelsen finns vårt mål att agera som föregångare i frågor som förbättrar klient- och kundupplevelsen. I detta sammanhang är klienterfarenheten förknippad med tillgängligheten och med att meddelandena och innehållen skickas ut från oss  för att användas och förstås av var och en.  

Brevet ska kunna ses av den som ser illa och innehållet ska vara tillräckligt klart. Man ska också med olika verktyg kunna följa med innehållen obehindrat. 

Om det intresserar, kan du läsa tillgänglighetsdirektivet här.


Föreslagen förlängd tid för lagändringen

Under coronavåren har det gjorts ett flertal tillfälliga ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Ursprungligen har ändringarna i regel varit i kraft fram till sommaren, men nu har det föreslagits att giltigheten för dem ska förlängas ända fram till årets slut.


Vad i fråga om veckosluten?

Många har funderat på vad man ska sätta ut i ansökan för veckoslutet. Om man är permitterad, kan det kännas främmande att anteckna ett veckoslut som permitterad eller arbetslös. Vad ska man sätta ut där?

Utkomstskyddet för arbetslösa har mycket, som är komplicerat, och därför behöver vi en utredning för de enskilda dagarna. Det är till exempel inte helt uteslutet, att det kan bli arbetstimmar under veckoslutet.

Vad ska jag alltså anteckna i ansökan för ett veckoslut? Det är enkelt. Om du har haft arbeten uppger du arbetstimamrnarna. Om du inte har haft arbete, välj ”permitterad” eller ”arbetslös”.


Mera trygghet för en YTK-medlem även under fritiden

Tillbringar du sommaren ledig eller i distansarbete? Planerar du en semestertripp, i sysselsättning på stugan, med en ny hobby eller kanske ett reparations- eller byggprojekt? Alltid kan det hända och ske något, men man kan reservera sig för sådant i förväg.! Visste du om att medlemmarna i YTK-Föreningen får ett tilläggsskydd och många nyttiga förmåner, såsom olycksfallsförsäkring för fritiden? Läs mera om försäkringen! 


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt