Nyhetsbres från YTK 15.1.2021

Fingrarna på pulsen, vad visar den nu? 

Det är igen dags att fråga dig, vad som hörs just för dig. Vi gör det tre gånger om året med enkäten Medlemspulsen och den första enkäten för året har nu öppnats här. För fem som svarat lottar vi även ut ett GoGift -presentkort värt 25 euro, så missa inte din möjlighet att komma med i utlottningen! 

Det tar under tio minuter att svara på Medlemspulsen, men för oss är svaren verkligen viktiga. Utifrån dem vet vi bättre, i vilken riktning arbetslivet, coronatänket och den allmänna atmosfären är på väg. Svaren hjälper oss att betjäna dig och alla andra av våra medlemmar bättre och eventuellt föra budskapen vidare även till beslutsfattarna.

Vi är redan i sanning en rejäl hop, hela knappt 500 000 finländska löntagare! Var fjärde löntagare i Finland hör till YTK-folket. Just därför är vår gemensamma puls av betydelse för att utveckla det finländska samhället!  

Svara alltså snabbt! Tack!


Ska jag sända ett nytt skattekort till er?

Du behöver inte nödvändigtvis skicka ett nytt skattekort åt oss. Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig ändå att sända oss ett nytt skattekort.


Sammanställning av giltighet för avvikelser på grund av corona

På grund av corona har ett flertal avvikelser gjorts i utkomstskyddet på grund av corona och dessa avvikelser har förlängts i olika skeden. Den här sammanställningen visar hur dessa ändringar gäller.


Kalle sparar hundratals euro med medlemskapet i YTK-Föreningen!

YTK -Föreningens medlem Kalle arbetar i byggbranschen. Arbetet är jäktigt och ibland skvätter det över, men tack och lov har Kalle alltid fått goda råd för knepiga situationer av tjänsten Opuslex. Med hjälp av applikationen WordDive har han också utvidgat sin språkkunskap och klarar nu sig galant, när han möter en språkbarriär på jobbet.

I det stora kompisgänget njuter Kalle av extremgrenar under fritiden, men inte kommer man under de här resorna alltid undan utan blåmärken, och Kalle har till och med en gång förnyat tänderna med olycksfallsförsäkringen för fritiden som betalare.

Hemma är det barnen i skolåldern, som står för det fartfyllda, och deras smarta apparater har Kalle skyddat med virusskydd från F-Secure. Men för att det inte ska bli att klistras vid skärmen, tillbringar Kalle med familjen också gemensamma hotellweekends vid spaanläggningar eller hos andra objekt för aktiv semester, naturligtvis till ett medlemsförmånspris.

Det här och mycket mer för endast 18 euro i årsavgift! Bekanta dig även du med medlemskapet i YTK -Föreningen och medlemsförmånerna!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt