Nyhetsbres från YTK 16.2.2021

Hoppfull stämning i Medlemspulsen

Åter ett tack till er alla i tusental för vad ni gav i enkäten Medlemspulsen. Den här gången var det klart hoppfullhet i luften! Ni berättade att optimismen spirar efter det svåra och osäkra coronaåret. Det finns också områden med osäkerhet och oro inför framtiden som alltjämt tynger. Alla vi hos YTK, vi representerar faktiskt var fjärde löntagare i Finland, alltså betyder våra sätt at se på sakerna mycket även ur hela Finlands synvinkel! Tack till alla som deltog i Pulsen-enkäten.

Hur känns det nu för oss? Läs mera om resultaten av medlemspulsen​​​​​​​


Endast som medlem får du utkomstskyddet! Kom ihåg att sköta medlemsavgiften

Största delen av våra medlemmar har betalat medlemsavgiften för år 2021, och det är en fin sak. Även utan att säga det, torde det vara klart att det lönar sig att hålla medlemskapet i kassan i kraft i dessa tider för omsvängningarna i arbetslivet.  Om fakturan ännu är obetald, så är det inget att oroa sig för. Det är ännu möjligt att få saken i sin ordning. Faktureringsuppgifterna hittar du i OmaYTK. Med samma uppgifter kan du också göra en e-fakturafullmakt i din egen nätbank. Det lönar sig.

Minneslista för YTK-medlemsavgiften

 • Ditt medlemskap kvarstår i kraft endast, då du betalar medlemsavgiften.
 • Medlemsavgiften bör betalas också vid arbetslöshet, studier, moderskapsledighet, vårdledighet och under beväringstjänst. På så sätt tryggar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du bevarar tiderna för medlemskapet och i arbete för att senare bli utnyttjade.
 • Om ditt medlemskap avslutas under den nya perioden för medlemsavgiften exempelvis genom avgång med pension, betalar du det oaktat medlemsavgiften i sin helhet. När du sänder ett meddelande om utträde till YTK, återbetalar vi den del av medlemsavgiften som blir över. En summa under 10 euro återbetalar vi ej. På den restituerade medlemsavgiften betalar vi inte ränta.
 • Om du får dagpenning, och du inte har betalar medlemsavgiften, uppbär vi efter förfallodagen medlemsavgiften från dagpenningen.
 • Använd alltid referensnummer vid betalningen, så att din medlemsavgift hänförs rätt. Det här är speciellt viktigt, om du till exempel betalar medlemsavgiften för någon familjemedlem.
 • Medlemsavgiften är avdragsgill det betalningsår, för vilken den betalas. Vi meddelar beskattningsmyndigheten direkt om de betalda medlemsavgifterna.

Om du inte betalar medlemsavgiften, är vi tvungna att utesluta dig från medlemskapet räknat från den dag, då medlemsavgiften är obetald.


Aktuellt om utkomstskyddet


Det är onödigt med en negativ stämpel på arbetslösheten, säger bottsufflören Sonja hos YTK

Sonja Joensuu, som bott i fem länder, studerat vid tre universitet och på sex språk, fick en väckning på grund av hur många som hamnade i kläm på grund av uppsägningar och permitteringar, när corona-epidemin började. Viljan att hjälpa medmänniskorna förde hälsovetaren till klientbetjänings- och forskningsarbeten hos YTK.

"Jag har genom mitt arbete vaknat till insikt om hurdant komplicerat fenomen arbetslösheten är och hur många saker som är sammanlänkade genom utkomstskyddet. Ordet arbetslös har alltjämt en starkt negativ prägel, fastän vem som helst kan drabbas av arbetslöshet av orsaker som är oavhängiga av en själv. På grund härav är det viktigt för samhället att råda bot på stigmat."


Du har en möjlighet att dra nytta av föreningens omfattande förmåner vilka är pengar värda!

Kände du till att du som medlem i Allmänna arbetslöshetskassan har rätt att ansluta dig till YTK -Föreningen för en årsavgift på bara 18 euro? Föreningens tjänster för in i din vardag nytta, extraskydd, glädje för förmåner i mängd – upp till ett värde av tusentals euro!

Från föreningen får du bl.a. allt detta!

 • Råd av en jurist om problematiska situationer i anställningsförhållandet
 • Professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden till platser överallt i världen
 • En rikligt dukat bord med webbkurser och webbinarier för att utveckla jobbsökandet och kunnandet
 • Förmåner för hundratals euro av samarbetspartnerna (bl.a. Holiday Club, F-Secure, Yogaia, Alma Talent m.fl.)

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt