Nyhetsbrev-extra från YTK 29.5.2020

Det här vill vi säga dig:

 • Tiderna för att behandla ansökningarna kommer ännu en tid att bli längre. Vi beklagar det och vi förstår den oro som du erfar. Vi gör allt vi kan för att du ska få pengarna så snabbt som möjligt.
 • Läget håller på att bli lättare: Den värsta rusningen hos kundbetjäningen har svängt. Under juni månad blir behandlingstiderna kortare, när de nya arbetstagarna kom upp i varv och vi får nya verktyg till vårt förfogande.

Flaskhalsen, det är vi

Vi behandlar varje dag cirka 2 500 ansökningar. Vid samma tid kommer det hela tiden in mera nya ansökningar och det finns ännu tidigare ansökningar som är obehandlade. Vi behandlar dem i den ordning de kommit in och enligt typen av ansökningar. I detta nu har det kommit in en stor topp av ansökningar i slutet av april som nu är under behandling och köns längd växer i takt med det ännu en tid. Vi bedömer att kön som längst kommer att vara cirka 45 dagar.

Vi är medvetna om vår otillräcklighet och vi är ledsna för att våra medlemmar nu måste vänta på sina dagpenningar.


Vad gör vi för att få mindre rusning?

Det kom in över 10 gånger mera ansökningar om dagpenning i april än för ett år sedan. Den största förändringen skedde så snabbt att handläggningstiderna har blivit längre trots all framförhållning. Också arbetslagstiftningen ändrades, för att man skulle få permitteringarna att gå igenom. Lagändringarna var bra, men de förkortade vår tid för att förbereda oss på coronakrisens konsekvenser.

Vi började förbereda oss på stora antal ansökningar vid månadsskiftet februari-mars. Vi har sex taktiker, med vilka vi har besvarat den ökande arbetsmängden:

 1. Vi har anställt över ett hundra nya arbetstagare
  Den mest betydande åtgärden i behandlingen av ansökningar har varit att fördubbla antalet personal och att orientera de nya arbetstagarna i arbetet på distans. I normala förhållanden tar arbetsorienteringen 6 månader – nu har vi fått den koncentrerad till ungefär en månad. De nya arbetstagarna kommer småningom upp i fulla varv och samtidigt börjar det också bli tid för arbetsorienterarna att återgå till behandlingen av ansökningarna.
 2. Vi har utvecklat den elektroniska kommunikationen 
  Den andra stora förändringen har varit en ny version av OmaYTK som försnabbar behandlingen. I den kan du själv i inkomstregistret hämta inkomstuppgifterna för ansökan och komplettera dem. Genom att utnyttja automatiken blir behandlingen avsevärt snabbare, då största delen av uppgifterna finns färdigt.
 3. Vi har utvecklat nya verktyg. Vi berättar mera om det, när tjänsten är färdig att användas.

 4. Vi har omfattande övergått till distansarbete för att förhindra insjuknande och för att garantera vår handlingsförmåga.

 5. Vi har utökat kommunikationen med klienterna

 6. Vi har påverkat lagstiftningen.

Med dessa åtgärder har vi hittills behandlat tre gånger flera ansökningar än normalt. Situationen är det oaktat tråkig för de medlemmar som ännu väntar på sina pengar. Den mammututveckling som nu gjorts kommer ändå i framtiden att synas i form av en bättre betjäning och effektivitet, när åtgärderna börjar bita för fullt.


Vi bryr oss

Vi har fått mycket positiv och sporrande respons såväl på våra medlemsenkäter om kundbetjäningen som på sociala medier, stort tack för det! Under våren har vi informerat aktivt och öppet om aktuella frågor – även om de svåra, för största delen av responsen har upplevt det som positivt och nyttigt.

Vi förstår också att det är irriterande att vänta på dagpenningarna och att det tar på nerverna – även vi här bakom skärmarna och programmen är människor och vi vet att räkningarna ska betalas och familjen få mat. Enligt vår medlemsenkät är situationen för största delen till all lycka ännu överkomlig. Vi tackar alla för tålmodigheten. Låt oss ta alla lagliga medel i bruk för att kväsa coronaeländet – tillsammans klarar vi av det!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt