Tips om inkomstskydd vid årsskiftet

Kontrollera din skatt senast före jul

Inkomstrelaterad dagpenning är en beskattningsbar förmån. Skattemyndigheterna har beräknat din förskottsinnehållningsprocent med en viss inkomstgräns. Det är bra att kontrollera inkomstgränsen i god tid före jul. Det är synd om inkomstgränsen som anges på skattekortet överskrids utan att man märker det. Då stiger förskottsinnehållningsprocenten som betalas på arbetslöshetsförmånen och dagpenningen som man får i handen minskar. Det kan vara en tråkig överraskning före jul.

Om du ansöker om dagpenning i slutet av året, kontrollera alltså inkomstgränsen på skattekortet och den upplupna dagpenningen. Om inkomstgränsen kommer att överskridas kan du beställa ett nytt ändringsskattekort från skattemyndigheten för förmånen för resten av året.


Tillfälliga undantag i utkomstskydd för arbetslösa upphör

Coronaepidemin medförde många tillfälliga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vissa av dessa förändringar har redan upphört tidigare och i slutet av november upphör undantagen för skyddsdel, rörlighetsunderstöd och jämkning av företagsinkomster.


Utnyttja den förnyade avgiftsfria jobbsökarträningen och den individuella karriärvägledningen!

Söker du jobb eller planerar du en ny karriär? Jobbsökning är mödosamt, särskilt på längre sikt, men det finns hjälp att få. Anmäl dig till den förnyade, avgiftsfria ​​​​​​​jobbsökarträningen på webben, där du får hjälp genom praktiska verktyg och personlig karriärvägledning för både jobbsökning och karriärplanering!

”Go for it! Träningen var bara positiv. Jag fick finslipa mina egna jobbsökningsfärdigheter. Särskilt användbar var den individuella responsen från tränaren som delade med sig av sin sakkunniga uppfattning och erfarenhet”, rekommenderar vår medlem Sanna. Läs Sannas berättelse och andra erfarenheter av våra medlemmar! (på finska)

Att söka arbete och identifiera sina egna färdigheter är viktiga färdigheter i arbetslivet, och de bör uppdateras regelbundet. Tydlig handledning i träningen, olika CV- och ansökningsmodeller, instruktionsvideor och individuell sparring av en professionell tränare gör jobbsökning och karriärplanering enklare och når bättre resultat.

Träningen hjälper dig att:

  • förbereda dig för anställningsintervjuer
  • skriva CV och jobbansökan
  • identifiera ditt eget kunnande
  • använda sociala medier för att söka jobb

Du kan delta i träningen om du söker jobb, är permitterad eller arbetslös, eller om du överväger ditt nästa drag i arbetslivet. Träningen är skräddarsydd för våra medlemmar och hör till medlemskapet i YTK-Föreningen utan extra kostnad. Även studerandemedlemmar kan använda tjänsten. Nu lönar det sig alltså att gå med i YTK-Föreningen om du ännu inte är medlem!


Du fick detta brev om aktuella teman som gäller sökande av dagpenning, eftersom du har ansökt om förmånen hos oss de senaste tre månaderna.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt