Nyhetsbrev från YTK 12.6.2019

Från början av juli blir det ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I det här brevet berättas det mera om dem. Den nya regeringen har publicerat sitt regeringsprogram och där finns nya utspel som hänför sig till utkomstskyddet. Dem har vi samlat i det här brevet.

Ställningen för företagarnas familjemedlemmar blir bättre 

Den 1 juli 2019 träder en lagändring i kraft, vilken förbättrar ställningen för företagarnas familjemedlemmar inom utkomstskyddet för arbetslösa. Genom ändringen är icke ägande familjemedlemmar till företagaren, vilka arbetar inom företaget i regel löntagare då lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas.


Det blir en ändring i karensen från början av juli 

I slutet av förra året ändrades arbetsavtalslagen. Paragraferna om uppsägning preciserades.  I samma sammanhang beslutades om att ändra även lagen om utkomsskydd för arbetslösa, eftersom lagen om utkomstskydd för arbetslösa har påföljder, om anställningsförhållandet avslutas utan godtagbar orsak.


Det nya regeringsprogrammet utlovar kontinuitet för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringsprogrammets huvudbudskap är det att utkomstskyddet för arbetslösa ska förnyas och att de aktiva arbetskraftspolitiska åtgärderna ska utökas med målet att förkorta arbetslöshetsperioderna och avvärja att arbetslösheten förlängs.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt