Nyhetsbrev från YTK 12.8.2021

Bra går det! Tiderna för behandlingen korta och lediga arbetsplatser så det räcker

Det lider mot höst i hoppfulla stämningar. Antalen ansökningar om dagpenning har gått ner redan under fyra månader i rad och ansökningarna behandlas också i rask takt för närvarande. På arbetsmarknaderna behövs det nu sådana som gör arbetet, vilket öppnar möjligheterna att sysselsättas för många.

Antalet ansökningar om dagpenning har sjunkit hos YTK redan fyra månader efter varandra. I juli fick vi in cirka 25 000 färre ansökningar om dagpenning än i mars under innevarande år. Allt färre blir alltså arbetslösa, och även arbetsmarknaderna drar mycket bättre än under våren.

Många medier har rapporterat om brist på arbetskraft, vilket berör allt flera branscher. Bland annat enligt Helsingin Sanomat och Taloussanomat finns det behov av arbetstagare i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn, industrin samt byggbranschen, men även för många andra arbeten efterlyser man arbetsfolk runt om i landet. 


Studerande! Håll medlemskapet i kassan i kraft!

Med hösten fylls mångas sinnen med fröjden för att få studera. Skolorna börjar och studierna fortsätter. Samtidigt väcks frågan, behöver jag alls längre ett medlemskap i kassan, när jag är en studerande. Lyckligtvis är det lätt att svara på den frågan, ett medlemskap i kassan är även under studierna det bästa sättet att gardera sig mot risken för arbetslöshet. Det lönar sig alltså att hålla medlemskapet i arbetslöshetskassan i kraft även under studierna.


Allt vad du inte visste om självrisktiden

Självrisktiden är den period i början av arbetslösheten och permitteringen, under vilken vi inte kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning. Om självrisktiden kommer som en överraskning, förvirrar och grämer det sannolikt, eftersom det på grund därav kommer mindre pengar för den första ansökningsperioden.


Hur känns det i arbetslivets svängar?

Förnyelse gör det möjligt med framgång, och det lönar sig att lyssna till det egna behovet av en förändring. VD för YTK Sanna Alamäki begrundar de orsaker som ledde till att ta en ny riktning.


Du är väl redan medlem i YTK -Föreningen – missa inte de här förmånerna!

Som medlem i kassan lönar det sig att även komma ihåg medlemskapet i föreningen, av vilket du får en ansenlig nytta för endast 18 euro per år: Du är försäkrad genom en professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. Du får juridisk rådgivning om anställningsförhållandet av en jurist på ett kostnadsfritt servicenummer. Du kan dra nytta av talrika medlemsförmåner för jobbsökandet och karriären, för att utveckla kunnandet, för välbefinnande och resande samt andra inbesparingar i vardagen!

Kontrollera alla dina medlemsförmåner!


Aktuellt med jobbsökande? En lämplighetsbedömning på kommande? Så här förbereder du dig!

Ibland blir det vid jobbsökandet aktuellt med olika slags test, som mäter eller bedömer lämplighet. Syftet med dem är att ge arbetsgivaren, och å andra sidan även dig själv, mera information om hur dina egenskaper och din förmåga motsvarar kraven av det lediga uppdraget. Sådana test kan inge spänning, i synnerhet om det är den första gången. Visste du att du i förväg kan träna med test som finns på nätet? Se vårt tips om hur du förbereder dig för en lämplighetsbedömning!


"Den här Eduhouse -grejen är just vad jag har längtat efter ett par år. Nu kan också en snuttjobbare i egen takt och för 18 euro förbättra sitt kunnande. Tack vare er! ????"


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt