Nyhetsbrev från YTK 13.11.2020


Vem är medlem 500.000 i YTK?

YTK har expanderat varje år allt från att kassan bildades och alldeles snart är vi 500 000. Det här året har det kommit med t.o.m. 80 000 nya personer. Vi är lyckliga över varje ny medlem och det här året har speciellt de unga förstått att sköta och ordna sitt utkomstskydd genom att ansluta sig till kassan.

Den stora gruppen YTK -medlemmar betyder att snart var fjärde löntagare är med i YTK. Antalet garanterar det att vi är effektiva, att vi kan utveckla vår service till nytta för våra medlemmar och vara lätta att nå vid behov.

Nu är vi redan i stor spänning för att se, vem som blir medlem 500 000 i YTK! Nu är det ett ypperligt tillfälle att exempelvis ge familjemedlemmarna, vännerna eller bekanta  – i synnerhet de unga – ett tips om att se till att medlemskapet i YTK och utkomstskyddet ordnar sig på ett lätt sätt. Kanske vår medlem nummer 500 000 har anslutit sig just på din rekommendation!

Vi uppdaterar vårt medlemsantal varje vardag på  sista raden av statistiksidan. Välkommen med för att hållas i spänning!

PS! Den bästa anledningen till att bli medlem i kassan är ju det faktum att man aldrig kan veta vad som kan hända. Av denna orsak kan även du möta en jättekanin ute på stan eller stöta på kontorshundar som arbetskompisar. Man vet ju aldrig... Bonga vår reklamkampanj som snart ska börja!

Berätta om oss för dina kompisar!


Hur ska jag gå tillväga, om jag blir permitterad?

Även som permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. En permitterad person är arbetslös ur aspekten för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och därför lämpar sig nästan alla regler som gäller arbetslösa direkt också de permitterade.

  1. Anmäl dig hos TE-byrån
  2. Gör ansökan om dagpenning

Ansökare - håll arbetssökandet i kraft hos TE-byrån

Kom ihåg att hålla arbetssökandet i kraft hos TE-byrån. Anmälan som arbetslös arbetssökande och att arbetssökandet är i kraft är ovillkorliga förutsättningar för att vi ska kunna betala inkomstrelaterad dagpenning.


Helgdagar – O, heliga krånglighet!

När året går mot sitt slut får vi mycket frågor om, hur eventuella ersättningar för helgdagar påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen. Bra frågor, men svåra! Ersättningen för helgdagar kan ske på många sätt och konsekvensen för utkomstskyddet beror på dem.


Behandlingstiderna på god nivå

Förra våren kom coronapermitteringarna och de syntes och kändes. Hos oss gav de sig till känna som enorma mängder av ansökningar, som vi behandlade hela våren och sommaren nästan dygnet runt. I augusti fick vi redan köerna återställda nästan till de normala och därefter har tiderna för handläggningen varit goda under hösten. Behandlingskön för första ansökan har varit ungefär två veckor. De förlängda ansökningarna behandlas i regel automatiskt, så för dem finns det inte alls någon kö. De förlängda ansökningarna med förändringar eller till exempel deltidsarbete får vi normalt behandlade under cirka en vecka. Du kan följa med läget för  behandlingen för närvarande på våra sajter https://ytk.fi/jos-jaat-tyottomaksi/ajantasaista-tietoa-hakemusten-puheluiden-ja-viestien-maarasta

Fastän läget nu är bra, påverkar coronan alltjämt behandlingstiderna. Vi hos YTK arbetar fortfarande på distans och även annars ser vi noga till att vi inte ska bli sjuka. Arbetslösheten är alltjämt ganska hög och utifrån utsikterna för ekonomin motser vi att sysselsättningsläget fortsätter att vara svagt någon tid ännu även under nästa år.

Vi hoppas att alla ska orka och hållas på gott humör!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt