Nyhetsbrev från YTK 13.3.2020

Vad ska jag göra, om jag blir permitterad på grund av en pandemi orsakad av corona -virus?

Världshälsoorganisationen WHO har förklarat corona -virusepidemin som en pandemi. I olika länder har tagits i bruk ett omfattande urval av åtgärder för att göra utvecklingen till en pandemi långsammare. Dessa åtgärder påverkar direkt och indirekt den ekonomiska verksamheten. En retarderande ekonomi leder för sin del till permitteringar och till att människor blir mer arbetslösa. I dessa situationer är arbetslöshetsförmånen det primära stödet för utkomsten.


Vad ska jag gör om jag är arbetslös när jag insjuknar?

Världshälsoorganisationen WHO har förklarat corona -epidemin som en pandemi. Den framskridande pandemin har gett de sakkunniga anledning att antaga att många av oss ännu kommer att insjukna i en sjukdom som orsakas av coronaviruset. Insjuknandet kan påverka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.


Tag ut allt av distansarbetet

Som du väl har kunnat märka, rekommenderar många arbetsplatser i detta nu distansarbete när coronavirus -skräcken rumlar om över världen. Det kan kanske kännas som en avskräckande  tanke att hemma hamra på laptopens tangenter, men inte behöver det alls vara långtråkigt eller ensamt att jobba på distans. Det kan också vara effektivt, kreativt och t.o.m. mycket befriande! Därför tog vi fram en lista på de positiva sidorna med arbetet hemma samt tips om hur du kan få ut all glädje och nytta av distansjobbet. Enjoy!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt