Nyhetsbrev från YTK 13.9.2018

Något för företagarnas familjemedlemmar och lättföretagarna

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att ställningen för en icke-ägande företagares familjemedlem förändras från företagare till löntagare. I dag  är en person, som är företagarens familjemedlem och bor i samma hushåll som företagaren och som arbetar i företaget, även själv en företagare. Så förhåller det sig, även om ett arbetsavtal har gjorts upp om anställningsförhållandet och arbetstagarens pensionsförsäkringspremier skulle betalas från lönen.

Det här har varit ett seglivat missförhållande i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och det har för många lett till tråkiga, och till och med oskäliga följder.

Det finns ännu inte exakt information om tidtabellen för lagändringen. Social- och hälsovårdsministeret har dock preliminärt uppskattat att ändringen ännu inte hinner med för nästa år. Vi förmedlar ett budskap riktat till lagstiftaren att man ska handla snabbt med den här ändringen.

Vi gjorde en handbok om lättföretagarens utkomstskydd

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa har inte någon lättföretagare, och inte heller är det annars klart, vad som avses med ordet. Typiskt syftas det med en lättföretagare på en person, som arbetar självständigt och sköter faktureringen och de lagstadgade skyldigheterna genom ett företag för faktureringsservice. Detta inverkar på vad som kommer framför en inom utkomstskyddet för arbetslösa. Eftersom det är fråga om utkomsten och begreppen samtidigt är opreciserade och helheten komplicerad, tog vi fram en behändig handbok om utkomstskyddet för en lättföretagare vid arbetslöshet (på finska).

Vi hoppas att lättföretagaren, eller den som tänker bli en sådan, med hjälp av handboken får en bättre uppfattning om helheten. På så sätt är det lättare att bedöma den egna situationen och även lättare  att ställa de rätta frågorna. På motsvarande sätt hoppas vi att handboken är till hjälp också för dem som i sitt arbete möter och ger råd åt lättföretagare.


När du går i pension, kom ihåg att  avsluta  ditt medlemskap i YTK

När du går i ålderspension behöver du arbetslöshetskassans tjänster inte längre. Ditt medlemskap upphör ändå inte automatiskt när du går i pension. Kom alltså ihåg att skicka oss en skriftlig anmälan om utträde. I detta sammanhang tackar många oss för de förflutna åren. Det känns härligt och vi värkligen uppskattar det!

Läs närmare, vad som ska beaktas av  den som blir pensionerad.


Virtualassistenten Iiris kommer och betjänar utanför betjäningstid

På tröskeln till försommaren började en ny praktikant hos oss, Virtualassistenten Iiris (chatbot), som svarar på klienternas frågor i chatten på finska. Om Iiris inte själv kan svara, så för hon vidare frågan till sina mänskliga kollegor inom betjäningstidens ram (må – fre kl. 10 – 15). Till dags dato har Iiris redan självständigt fört inemot 3000 samtal från början till slut, vilket är nästan 60 % av alla samtal!

Praktikantperioden för Iiris har förlöpt så väl att vi håller på att utvidga arbetstiden för Iiris även till kvällarna. Tack vare Iiris kan vi alltså erbjuda våra klienter allmän rådgivning även utanför den normala öppettiden för kundtjänsten. Ännu tillsvidare varierar kvällsskiftet för Iiris på vardagskvällarna, men vi  strävar efter att göra tiden med kvällsöppet ordinarie så snabbt som möjligt.

Inlärningen tar inte slut här, utan man lär Iiris alltjämt nya svar varje dag. Sakkunnigheten för Iiris ökar alltså varje dag. Allra bäst kan Iiris svara, när man ställer en tydlig fråga till henne åt gången. På chatten kan vi inte heller svara på frågor, där svaret förutsätter en granskning av de personliga uppgifterna. Personlig rådgivning får du genom meddelanden via Oma YTK eller genom att ringa till vår kundtjänst.


Kom ihåg att dra nytta av förmånerna  för en komplett medlem!

Du är väl redan en komplett medlem i  YTK?

Som en komplett medlem har du till ditt förfogande bl.a. en professionell ansvarsförsäkring  och en olycksfallsförsäkring för fritiden. Dessutom drar du nytta av olika slags tjänster som stöd för jobbsökandet samt de förmåner  som erbjuds av samarbetspartnerna, och de är pengar värda.

Ett medlemskap i YTK-Föreningen kostar endast 18 euro/kalenderår!

(Som komplett medlem hör du både till YTK och YTK-föreningen. Medlemskapets nivå kan du kontrollera t.ex. i  OmaYTK.)


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt