Nyhetsbrev från YTK 14.10.2020

Vad lönar det sig att komma ihåg nu? 

Förra våren sitter säkert kvar i minnet för oss alla som en speciell tidsperiod, då många saker förändrades genom ett trollslag. Vardagen slog en kullerbytta: hemmen blev på en natt arbetsplatser, många blev tvungna att lära sig att arbeta på ett helt nytt sätt, det blev annorlunda att gå till butiken, evenemangen och konsumtionen likaså. Nu anser vi det redan vara normalt att använda munskydd i kommunikationsmedlen och att jämt och ständigt tvätta händerna. 

Man säger ofta att det är svårt med en förändring och besvärligt att frångå sina vanor. Om man betraktar, hur snabbt vi lärde oss att leva med pandemin COVID-19, är vi inte så dåliga på att förändra oss. Visst är vi värda att ge oss själva en liten applåd!

Vi här hos YTK har så här när det blivit oktober intensifierat vår beredskap och vi bedömer, att arbetslösheten och permitteringarna ökas mot slutet av året. Det är å andra sidan t.o.m. normalt, så går det varje år, men visserligen kan epidemiläget öka utmaningarna.

Fastän förändringarna hos oss ännu inte kommer så mycket till synes, har vi börjat utöka antalet arbetstagare hos oss och hålla ännu mer vaket ett öga på prognoserna. Vi kan alla tillsammans hindra konsekvenserna av epidemin, låt oss alltså ta hand om oss själva och varandra!

  • Kom ihåg att tvätta händerna!
  • Använd munskydd, när du rör dig bland andra människor!
  • Bevara hoppet och tron på framtiden!

"Den ena dagen förtroendefull, nästa dag bekymrad” 

Så länge dessa exceptionella tider fortsätter är det allt viktigare än förr att lyfta blicken från rutan, från coronanyheterna och meddelandena om samarbetsförhandlingarna och fråga varandra – hur mår du?

”Det är som en berg- och dalbana, den ena dagen med förtroende och den andra med oro”, beskriver en medlem det. 

Enligt våra senaste enkäter är situationen för många av er tudelad. Flertalet arbetare och tror att så ska det fortsätta. En betydande del kämpar alltjämt vidare med ett ovisst arbetsläge. I synnerhet har tron på framtiden ytterligare rubbats hos de permitterade och arbetslösa i jämförelse med våren. Arbetsläget må sedan vara bra eller dåligt, så ser det inte ut att väsentligt förändras inom den närmaste framtiden. De som bedömde att läget förändras, ansåg att det förändras i en sämre riktning.

De osäkra utsikterna har naturligtvis påverkat mångas planer för framtiden, för allt flera berättar att de funderat på ett nytt arbete, en ny bransch eller studier. Spirar nya möjligheter upp ur förändringen? 

Se vad de andra svarade – studera Medlemspulsen! 


Skattetips och ny kalkylator

Vi tog fram en ny egenskap för vår kalkylator för den inkomstrelaterade dagpenningen. Med dess hjälp kan du nu räkna ut en uppskattning av dagpenningens belopp för hela arbetslöshets- eller permitteringsperioden. Den här informationen kan du använda, när du begär ett nytt skattekort från beskattningsmyndigheten.


Regeringen har föreslagit en förlängning av undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Förra våren svarvade regeringen till ett flertal undantag i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Nu har regeringen föreslagit, att giltigheten för även resten av undantagen ska förlängas ända fram till årsskiftet. Till exempel skyddsdelen på 500 euro kunde enligt propositionen tillämpas ända till utgången av detta år.


Nya förmåner för en komplett medlem!

Vi bistår med att lyckas i arbetslivets svängar

Du kommer väl ihåg att då du hör till kassan, kan du dessutom vara medlem i YTK -Föreningen. Det kostar bara  18 € per år, anslut dig alltså genast! Du får rättsskydd och rådgivning i anställningsförhållandet samt kännbara extra förmåner såväl i försäkringar, jobbsökandet, för att utveckla dig själv som även för fritiden.

Läs mera om de nyaste förmånerna!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt