Nyhetsbrev från YTK 14.12.2018

Julhälsning

Det år som gått har varit en fin tid. Vi har utvecklat vår verksamhet på många sätt, medlemmarna har varit nöjda, personalen har varit entusiastisk och även medlemsantalet har ökat i rekordtakt. Den goda takten fortgår säkert nästa år och tillsammans kan vi göra YTK ännu bättre!

Detta år lider mot sitt slut och blickarna håller på att riktas mot det kommande. När det nya året planeras är det viktigt att förutsäga arbetslöshetsgraden hos vår medlemskår. Arbetslöshetsgraden påverkar direkt medlemsavgiftens storlek, eftersom den preciserar största delen av kassans utgifter. Arbetslöshetsgraden har glädjande nog sjunkit i rask takt och våra medlemmars aktivitet på arbetsmarknaden kommer tyligt till synes. På grund härav har vi kunnat sänka medlemsavgiften för nästa år.

Vi har med glädje lagt märke till att många av våra arbetslösa medlemmar har tagit även deltidsarbeten. Vi i Loimaa arbetar hårt för att inte tidtabellen för utbetalning av dagpenningen ska få påverkas av att man tar emot ett deltidsarbete. Vi anser att utkomstskyddet aldrig ska få vara ett hinder för att ta emot ett deltidsarbete. Av den anledningen har vi också under det gångna året särskilt koncentrerat oss på att ett deltidsarbete inte ska fördröja utbetalningen av dagpenningen. Sammankopplingen av arbetslöshet och deltidsarbeten kan också väcka många frågor. Vi ger dig gärna råd i olika slag av situationer, så förbli inte ensam, utan kontakta oss!

Under årets lopp har vi fått ett stort antal nya medlemmar. I genomsnitt har det kommit cirka 1000 nya anslutna i veckan. Vi hälsar alla våra nya medlemmar varmt välkomna – vi hoppas att du upplever att du gjort ett ypperligt val. Många har anslutit sig som medlem i YTK utifrån ett tips av arbetskompisen  eller en vän och vi har lagt märke till att rekommendationen alltjämt gäller. Ett tack till alla som lämnat en rekommendation!

Ledstjärnan för oss alla är våra medlemmar. Vi mäter kontinuerligt våra medlemmars erfarenhet av att uträtta ärendena och klienttillfredsställelsen. Responsen hjälper oss att utvecklas vidare och ger oss tips för att göra din kommunikation ännu smidigare. På basis av den respons vi mottagit från er, är ni i mycket nöjda med med betjäningen i sin helhet och rekommenderar oss gärna även framdeles.

Det är utmanande att upprätthålla en god nivå och att utveckla den, och därför fortsätter vi med arbetet passionerat. Som en nykomling har vi fått chatbotten Iiris med, som betjänar i chatten även utanför våra normala arbetstider.  

Vi har en enormt engagerad och kunnig grupp här i Loimaa för att betjäna er. Vi är stolta över att vi även  detta år tog en placering på listorna i undersökningen Great Place To Work. Då det egna teamet mår väl och upplever stolthet i arbetet, förmedlas det också till kunderna.

Inför vad som nästa år för med sig är det bra att stanna upp och fira juletiden. Tack till er alla för ett gott samarbete och en trevlig jul och ett lyckosamt nytt år!


Ändringsskattekorten år 2019 ändras elektroniskt

I fortsättningen kan du skicka oss ett ändringsskattekort direkt från beskattningsmyndighetens tjänst. När du får inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig för dig att göra ett ändringsskattekort hos beskattningsmyndigheten för förmånen. Ändringsskattekortet behöver inte längre skickas till oss separat, utan du kan sända det till oss direkt från beskattningsmyndighetens tjänst.


Uppsägningslagen mildrar karenserna

Regeringen har avlåtit en proposition om ändringar av uppsägningsgrunderna. Samtidigt framställs att de utsatta tiderna utan ersättning, dvs. karenserna enligt lagen om utkomsskydd för arbetslösa ska ändras.


Julens utbetalningsdagar

Julens söckenhelg medför ett dröjsmål i utbetalningen av dagpenning. Julens söckenhelg 24.12. – 26.12.2018 samt nyårsdagen 1.1.2019 är inte bankdagar, dvs. Penningtrafiken mellan bankerna står stilla. Till exempel är utbetalningsdagen  för en förlängd ansökan som inkommer till oss 23.12., tidigast 28.12.2018, om det inte har skett förändringar hos ansökningsperioden, och ansökan ej heller innehåller bilagor.


Nya möjligheter att studera med inkomstrelaterat

Riksdagen har antagit en lagändring, genom vilken arbetssökande som fyllt 25 år, har möjlighet att studera kortvarigt utan att gå miste om arbetslöshetsförmånen. Avsikten var att lagändringen skulle träda i kraft redan 1.8.2018. Nu har ärendet framskridit och lagen träder i kraft vid årsskiftet.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt