Nyhetsbrev från YTK 14.12.2022

Vår medlemsavgift är endast 99 € nästa år

Medlemsavgiften i YTK Arbetslöshetskassa för år 2023 har fastställts till 99 euro. Vår medlemsavgift sänks rejält med hela 16 euro.

Arbetslösheten innevarande år har varit lägre än vad som förutsågs förra året, och våra fonder har klarat sig bra. Vi sänker vår medlemsavgift eftersom vi nu har möjlighet att göra det.

Du får fakturan i början av året

Vi skickar fakturorna för nästa års medlemsavgift 2.1.2023. Beroende på faktureringssättet får du fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller på papper eller digitalt enligt önskan. Förfallodatum är i januari–februari.  

Stort tack för ditt medlemskap! Vi är redan över 500 000 i YTK och även i år har antalet medlemmar ökat.

Betala medlemsavgiften och säkerställ din rätt till inkomstskydd

Endast de som har betalat sin medlemsavgift till arbetslöshetskassan är medlemmar och har därmed rätt till inkomstrelaterade förmåner vid eventuell arbetslöshet eller permittering.  

Vi måste säga upp medlemskapet för dem som inte betalar medlemsavgiften. Om medlemskapet upphör genom avstängning har du inte längre rätt till skydd som medlemskapet ger. Samtidigt förlorar du redan ackumulerad medlemskapstid och tid i arbete. Då måste man ansöka om medlemskap på nytt och insamlingen av medlems- och arbetsvillkoret som krävs för rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar från början.

Betala medlemsavgiften i alla situationer

Medlemsavgiften i YTK är lika för alla medlemmar och den ska betalas i alla situationer. Om du till exempel studerar, utför värnplikt eller civiltjänstgöring, är moderskaps- eller föräldraledig eller på en lång sjukledighet, betala medlemsavgiften som normalt.  

Ovanstående skäl är godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden och de förlänger den normala granskningsperioden för arbetsvillkor på 28 månader med upp till sju år. Du kan alltså behålla medlems- och arbetsvillkoret som du redan samlat ihop genom att betala medlemsavgiften även om du inte skulle arbeta just nu.

Kan jag fortfarande vara medlem?

Medlemsavgiften i YTK är lika för alla medlemmar och den ska betalas i alla situationer. Om du till exempel studerar, utför värnplikt eller civiltjänstgöring, är moderskaps- eller föräldraledig eller på en lång sjukledighet, betala medlemsavgiften som normalt.  

Ovanstående skäl är godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden och de förlänger den normala granskningsperioden för arbetsvillkor på 28 månader med upp till sju år. Du kan alltså behålla medlems- och arbetsvillkoret som du redan samlat ihop genom att betala medlemsavgiften även om du inte skulle arbeta just nu.

Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter!

Vi behöver dina uppdaterade kontaktuppgifter så att medlemsavgiften kommer fram.
Du kan kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter smidigt i OmaYTK.  
Nu är ett utmärkt tillfälle att beställa e-faktura! Du gör enkelt en fullmakt för e-faktura i OmaYTK.

Om du också är medlem i YTK Arbetsliv får du en separat faktura, omfattande arbetslivstjänster och många förmåner

YTK Arbetslöshetskassa och YTK Arbetsliv skickar båda en separat faktura.
Medlemsavgiften i YTK Arbetsliv är 24 euro. Med årsavgiften får du tillgång till ett brett utbud av tjänster och många förmåner: bland annat Lagkamraten, försäkringar, tusentals webbutbildningar, tjänster för välbefinnande och besparingar i vardagen. 

Tack för att du är vår medlem!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt