Nyhetsbrev från YTK 14.5.2021

Tack – du har bidragit till att många människor betraktat sig själva lite mera nådigt.

Vi förmedlar till dig ett ödmjukt tack på tusentals människors vägnar, som i sociala medier, på sajter och i medier har kommenterat vår kampanj Tämäkin vätys tässä (Även här en ynkrygg) med ett tack. Den mest typiska kommentaren vi mottagit har varit: ” Det här har behövts!”

Pratet om arbetslösheten har fått nya nyanser. Vår kampanj gav, enligt den respons vi fick, allt flera en förvissning om att arbetslöshet inte tär på människovärdet. Visserligen finns det alltjämt mycket att göra i det avseendet att debattkulturen ska förändras.

Vi tackar dig varmt för att du var med om att göra en gärning med ansvar, det är vad vi tycker. Våra medlemmars röst avgjorde riktningen som vi valde. Ungefär 70 % av dem som besvarade vår kampanjröstning ville se reklamen med Petra Olli som en stjärna.

Vi har samlat artiklar i anslutning till kampanjen på vår webbplats. Via länken kan du läsa mera om ämnet (på finska).


Förfrågan: arbetslösheten påverkar just inte rekryteringsproffsens vilja att anställa någon

YTK frågade proffsen, hurdana tankar som väcks av sökandens arbetslöshet. Enligt en aning över ett hundra som svarade, så inverkar inte arbetslösheten på viljan att anställa en person, men för en del intresserar orsaken till arbetslösheten, speciellt om man varit borta från arbetslivet en längre tid. 


OmaYTK förnyas

Under maj månad förnyar vi sättet för hur du diskuterar med oss i OmaYTK. Meddelandena får en helt och hållet egen sajt och det är lättare för dig att hantera diskussionerna om olika ämnen.


Bekanta dig med de nyaste och mest populära utbildningarna på nätet!

Arbetslivets webbutbildningsbibliotek tillför YTK-Föreningens medlemmar till disposition gratis tusentals utbildningar för att utveckla det egna kunnandet och upprätthålla arbetslivsfärdigheterna. Tjänsten produceras av vår samarbetspartner, föregångaren inom digital inlärning Accountor Eduhouse. Vi plockar ut de mest aktuella och populära kurserna för dig, studera dem och lär dig det nya!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt