Nyhetsbrev från YTK 16.4.2020

Läget för behandlingen av ansökningar är alltjämt bra

Vi har denna vecka aktivt följt med hur antalet ansökningar utvecklas. Ansökningar om dagpenning som hänför sig till permitteringar kommer in i ökande takt, men även behandlingstiderna är alltjämt normala. Tills vidare har det inte blivit blåsväder inomhus annat än vad den sena vårvintern för med sig.  Handläggningstiderna är nu de längsta för de s.k. första ansökningarna, i dag 16.4. är de första ansökningarna som kom in 1.4. under behandling. De andra typerna av ansökningar behandlas ännu snabbare.

Närmare uppgifter om de enskilda typerna av ansökningar hittar du varje dag här. I samma länk ser du statistiker över antalet ansökningar och handläggningar, vår ökade personalmängd, antalet kontakter och antalen svar.


P.S.

Vi har fått en otrolig mängd meddelanden om att kämpa på, idéer och strålande klientrespons. Tack, tack, tack för vart och ett av dem! Dess meddelanden har gjort att vi är ännu mer effektiva, glada och flitiga!


De tillfälliga ändringarna i lagen om arbetslöshetsskydd har godkänts

De tillfälliga förändringarna av arbetsvillkoret och självrisktiden i lagen om arbetslöshetsskydd har godkänts 9.4.2020. Ändringarna trädde i kraft 15.4.2020, men de gäller retroaktivt från och med 16.3.2020.

Den tillfälliga ändringen har förkortat arbetsvillkoreti vissa situationer och gör det möjligt för sökanden att få inkomstrelaterad dagpenning trots självrisktid. Dessutom har godtagits att den dagpenning som betalas ut på grundval av permittering inte förbrukar dagpenningens maximala betalningstid.


Det blir lättare att söka dagpenning

I dag 16.4.2020 har vi publicerat i OmaYTK förnyelser om, hur man ansöker om dagpenning. I fortsättningen kan du direkt i inkomstregistret söka upp de löneuppgifter som behövs för ansökan och själv uppge andra nödvändiga uppgifter. Antalet bilagor som behövs minskar och behandlingen av ansökningarna blir snabbare, och då får du dina pengar snabbare.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt