Nyhetsbrev från YTK 17.12.2021

Medlemmar i YTK klart nöjdare med sin arbetslöshetskassa än genomsnittet

Allmänna arbetslöshetskassan YTK fick återigen toppbetyg i en varumärkesundersökning av Taloustutkimus som genomfördes i slutet av 2021. YTK:s medlemmar är mer nöjda med sitt val än genomsnittet och överväger inte ens att byta kassa. I spontana intryck betonas bl.a. förmånlighet, öppenhet och tillförlitlighet. Vi får också mycket direkt respons från våra medlemmar, och det gläder oss! Här är några av de senaste:

”Det har varit ett nöje att uträtta ärenden med er tack vare den flexibla verksamheten och vänliga servicen. Alltid när jag har behövt hjälp eller råd om vad jag ska göra har råden och handledningen varit förståeliga på en gång.”

”Ett stort tack också till hela YTK! Utan er hjälp skulle jag inte ha klarat mig efter min plötsliga permittering.”

”Ni har säkert en bra arbetsgemenskap och atmosfär, för det märks i servicen.”

”Tack för er mycket kunniga och vänliga service. Det är en ära att tillhöra YTK-arbetslöshetskassan.”

”Jag har alltid fått kompetent, omtänksam och vänlig service i alla situationer. Idag är en sådan service mycket sällsynt. Med tanke på hur sysselsatta ni är har ni kunnat ge god service trots detta.”

Läs mer: Allmänna arbetslöshetskassan YTK fick återigen toppbetyg i en varumärkesundersökning av Taloustutkimus


​​​​​​​En psykolog berättar hur arbetslöshet kan påverka parrelationer

Ekonomi, vardagsrytm och eventuell skam: arbetslösheten påverkar alltid även parrelationer. En arbetslivspsykolog berättar hur man kan ta upp frågan med sin partner och hur arbetslöshet påverkar den som lever ensam.

Fortsätta läsa >>


Aktuellt:


Fler förmåner i YTK-Föreningen!​​​​​​​

Medlemmar i YTK-Föreningen får personlig hjälp av en jurist

Tänk om det kommer en situation i arbetslivet som kräver ställningstagande och stöd av en jurist?

Nu finns hjälpen nära för medlemmar i YTK-Föreningen. I början av året lanserade YTK-Föreningen tjänsten Lakikaveri som även omfattar en personlig utredningstjänst av jurist. Tjänsten som ingår i föreningens medlemsavgift kan vara värd t.o.m. tusentals euro.

Om du hör till YTK-Föreningen som är avsedd för medlemmar i Allmänna Arbetslöshetskassan YTK fick du i början av år 2022 tillgång till det omfattande rättsliga stödet och tryggheten som tjänsten Lakikaveri ger.
Om du ännu inte är medlem i YTK-Föreningen kan du gå med här. Ju tidigare du går med, desto snabbare får du tillgång till alla Lakikaveri tjänsterna.

Hur får jag Lakikaveri-tjänsten?

  1. Kontrollera att du är medlem i YTK-Föreningen utöver kassan. Du ser ditt medlemskap på OmaYTK:s sida Förmåner för fullvärdig medlem.
  2. Om du ännu inte är medlem i YTK-Föreningen, anslut dig här. Ju tidigare du går med, desto snabbare får du tillgång till alla Lakikaveri tjänster.
  3. Om du redan är fullvärdig medlem ingår Lakikaveri-tjänsten i din medlemsavgift i YTK-Föreningen, grattis!

Tjänsten Lakikaveri ingår i YTK-Föreningens medlemsavgift som är 22 euro i år. Juristen kan utreda fall där medlemskapet i YTK-Föreningen har varit giltigt i minst 6 månader när händelsen inträffade. Händelser längre tillbaka i tiden än år 2021 utreds dock inte längre.Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt