Nyhetsbrev från YTK 17.3.2020

YTK har berett sig på att betjäna sig

Bästa medlem, nu råder det exceptionella tider och vi har alla kommit inför nya situationer. YTK har definierats som en samhälleligt viktig aktör och det underlättar vår verksamhet.

Vi befinner oss ändå redan nu i en situation, där kontakterna till oss har ökat explosionsartat och på sina ställen har man till exempel i telefontjänsten fått vänta länge. I det här brevet finns det anvisningar om hur du lättast får kontakt med oss.


Hjälp oss till beredskap!

Genom bifogade enkät kan vi redan lite bereda oss inför de kommande situationerna. Var vänlig och svara på våra frågor, det tar bara några få minuter. Tack!


Uppföljningen uppdateras och anvisningarna finns på våra webbsidor

De frågor du funderar på kan finnas noterade i våra anvisningar på våra webbsidor. Ta först en titt där!


Kontakta oss i den här ordningen:

  1. Sök information på våra webbsidor www.ytk.fi
  2. Fråga i chatten på våra webbsidor www.ytk.fi
  3. Sänd ett meddelande i tjänsten OmaYTK
  4. Ring vår kundtjänst.

YTK-Föreningen blog:

Coronavirus – resor och lönebetalning

Coronaviruset har väckt frågor och problemsituationer av många slag Speciellt i fokus har varit frågor som gäller resor under fritiden och återkomsten till arbetet samt lönebetalningen. I texten nedan har de vanligaste frågorna i ämnet besvarats.


Coronavirusets verkningar inom anställningsförhållandet

Coronaviruset har gett anledning till att ändra villkoren för anställning i företagen och till olika slag av tillfälliga arrangemang. Fastän situationen är utmanande för flera arbetsgivare, ska arbetsgivaren även i dessa exceptionella situationer följa arbetslagstiftningen.

Utmaningar med hänsyn till arbetstagarna har även orsakats av besluten att stänga daghemmen och skolorna. Vem har skyldighet att betala lön eller har någon ens sådan?

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt