Nyhetsbrev från YTK 18.6.2021

YTK:s Medlemspuls: feelingen om det egna arbetsläget är tillförlitlig, men mycket ångest är förknippad med arbetslösheten.

Vi frågade åter i vår Medlemspuls-enkät om stämningarna bland våra medlemmar, såväl i fråga om arbetet, som även arbetslösheten. Vi fick ett hisnande antal svar, över 20 000! Ett varmt tack till alla som svarade.

Den allmänna stämningen bland våra medlemmar är  bra enligt pulsen. Sommaren har börjat i tillförlitliga tecken, och feelingen om den egna arbetssituationen är hos största delen (75 %) antingen mycket bra eller ganska bra. I jämförelse med början av året har stämningen blivit en aning bättre! De vanligaste känslorna som väckts av det egna arbetsläget var tillförlitliga, nyttiga och betydelsefulla. Å andra sidan upplever var femte en stress över sin nuvarande arbetssituation.

Vi hörde oss för även om de egna erfarenheterna av arbetslöshet samt om de känslor som väckts av arbetslösheten. Största delen av dem som svarade (69 %) har erfarenhet av arbetslösheten för egen del. Känslorna som är förknippade med arbetslösheten är enligt Medlemspulsen övervägande negativa. 47 % har upplevt depression, 38 % otillräcklighet 30 % skam. Å andra sidan berättar 19 % av dem som svarade att de upplevt en frihetskänsla av arbetslösheten, och bland de 18–24-åriga upp till nästan var tredje.

I enkäten begärde vi även en bedömning av YTK:s verksamhet. Alla delområden av verksamheten får jämnt med goda vitsord. I jämförelse med januari är det er åsikt att verksamheten alltjämt löper allt bättre, vilket är ett stort glädjeämne för oss!


YTK-medlemskapet är ren avkastning för studeranden

Många studerande byter dessa dagar ut tentamensböckerna mot sommarjobb. När sommaren är här, lönar det sig också att se till ett medlemskap i YTK, för en studerande har en betydande nytta av det.


Undantagen på grund av coronapandemin fortsätter till hösten

Regeringen har föreslagit att de temporära undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till hösten. Den nuvarande lagen är i kraft till sommaren. Ur YTK:s synvinkel skulle en förlängning av undantagen underlätta den sökandes ställning och göra verkställandet smidigare.


Vi förnyade sättet, på vilket du kan diskutera med oss

OmaYTK är vår elektroniska tjänst, där du kan göra ansökningarna om dagpenning, sända bilagor och diskutera med oss. Tidigare gick alla meddelanden i en länga, och då var det en aning stelbent att hantera helheten.Nu fungerar diskussionen mera på samma sätt som de snabba kommunikationernas meddelanden och det är lättare att skilja samtalen från varandra. Diskussionerna som är uppdelade per ämnesområde ger oss också en bättre möjlighet att betjäna dig snabbare.


Förmånerna för tusentals euro för en årsavgift på endast 18 euro

Har du Excel-tabellerna i fingertopparna, hanteringen av Teams med nya knep och ledarfärdigheterna fräscha? Till medlemskapet i YTK-Föreningen hör det nämligen ett bibliotek med tusentals utbildningar på webben, där du kan uppdatera dessa och många andra färdigheter på tidsenlig nivå. Biblioteket för utbildningar på webben, som normalt kostar över etthundra euro i månaden,  får du med YTK-Föreningens årsavgift på 18 euro vid sidan av många andra fördelar som är pengar värda. Studera alla medlemsförmånerna allt från rådgivning om anställningsförhållanden till hotellerbjudanden och anslut dig som medlem, om du ännu inte är det!


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt