Nyhetsbrev från YTK 19.10.2018

Goda nyheter: YTK sänker igen sin medlemsavgift!

Styrelsen för YTK har beslutat föreslå att YTK-medlemsavgiften för nästa år är 92 euro.


Utnyttja rörlighetsbidraget!

När du får arbete längre bort, kan du ansöka om rörlighetsbidrag från oss. Med dess hjälp blir till och med en längre arbetsresa möjlig, och du kan söka jobb inom ett mera vidsträckt område!

Rörlighetsbidragets storlek är 32,40 € per dag. Bidragets varaktighet beror på anställningsförhållandets längd. Bidragsperioden är:

  • 30 dagar, om anställningsförhållandet varar i minst 2 mån.
  • 45 dagar, om anställningsförhållande varar i minst 3 mån.
  • 60 dagar, om anställningsförhållandet varar i minst 4 mån.

Beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en beskattningsbar förmån. När du får inkomstrelaterad dagpenning, verkställer vi en förskottsinnehållning av den åt skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningens storlek beror på ditt skattekort. Om ditt skattekort har en inkomstgräns, lönar det sig att kontrollera den senast under slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids, är vi tvungna att bruka en högre procent vid förskottsinnehållningen, vilket minskar andelen av den inkomstrelaterade dagpenning som blir kvar i handen. Det här kan vara en tråkig överraskning när julhelgerna är på kommande. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos beskattningsmyndigheten.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt